Pozvánka na semináře k Programu rozvoje venkova

41566356 - autumnal landscape in fog, sumava, czech republic

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá v březnu dva jednodenní semináře pod záštitou Ministerstva zemědělství – sekce lesního hospodářství. Semináře „Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020: priority a opatření pro lesní hospodářství, národní dotace do lesního hospodářství“ jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další odbornou širokou veřejnost.  

Cílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova se zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesu a lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých opatření. V průběhu seminářů budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství.

První seminář se uskuteční 2. března 2017 v pobočce Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Olomouc. Druhý pak 23. března v Národním domě v Ústí nad Labem.

Program, přihláška a kontakt najdete na webových stránkách ÚZEI: http://www.uzei.cz/akce/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020-pri13

Ilustrační foto Krajina v mlze, Šumava: Autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_phbcz