Potvrzeno: v Brdech žije datlík tříprstý

Opeřenec, kterého vzácně můžeme potkat v našich pohraničních horách [1], žije i v jižní části chráněné krajinné oblasti Brdy. Je to další doklad toho, že Brdy jsou ostrovem horské přírody uprostřed Čech. Datlík tříprstý patří mezi silně ohrožené druhy.

„To, že datlík tříprstý žije v lesích Třemšínských Brd, potvrzuje, že se tady hospodaří přírodě blízkým způsobem. V lesích tu jsou stromy různého stáří, ponechávány jsou staré a doupné stromy, zlomy a vývraty. Právě takové prostředí datlíkovi vyhovuje, poskytuje mu dostatek potravy i možností k hnízdění,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy.

Datlík tříprstý patří mezi silně ohrožené druhy. K životu totiž potřebuje jehličnaté či smíšené lesy pralesovitého charakteru se starými stromy, kterých v naší krajině mnoho nezbylo.

První zprávy o výskytu datlíka tříprstého v Třemšínských Brdech jsou z let 1985 až 1989, kdy bylo jeho hnízdění předpokládáno poblíž obce Chynín [2]. Další zpráva je z přelomu září a října roku 2015, kdy byl zahlédnut v lokalitě Marásek, také v jižní části Brd [3]. Jasný důkaz ale přineslo až poslední pozorování od Josefa Vrány ze září letošního roku. Datlíka vyfotografoval na lokalitě Pod Kamenem poblíž obce Chynín.

Datlík tříprstý je středně velký druh šplhavce z čeledi datlovitých (vel. 21 -24 cm). Je podobný strakapoudu velkému, ale je bez červeného zabarvení. Na tvářích má široké černé pruhy, záda jsou bílá s jednotlivými černými skvrnami. Po stranách těla je silně příčně proužkován. Samec má citronově žluté temeno, samice má temeno šedé. Je stálý, monogamní. Hnízdí jednou ročně (duben až květen) v hnízdní dutině, kterou si tesá sám. Samice snáší 3 -4 bílá vejce, na kterých sedí oba rodiče. Ti se také starají i o vylíhlá mláďata, která dospívají po 2 měsících. Jako potrava slouží různé druhy brouků, motýlů a mravenců.

 Poznámky:

1] Šumava, Blanský les, Novohradské hory, Český les a Krušné hory, Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-Vsetínská hornatina a Javorníky

[2] Fauna ČR – Ptáci 2/II, 2005: str. 1155

[3] autor Václav Chaloupek – nepublikováno

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

http://www.ochranaprirody.cz/