Poslanci schválili novelu zákona o lesích. Nyní je řada na senátorech

Do Senátu nyní míří novela zákona o lesích, kterou v pátek 13. září schválila Poslanecká sněmovna. „Nestátní vlastníci lesů, kteří potřebují neprodleně finační pomoc na obnovu lesů věří, že nedojde k dalším průtahům a Senát bude jednat rychle a efektivně,“ uvedli zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL). Velké výhrady proti novele má Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), a to kvůli tzv. legislativnímu přílepku zákona o myslivosti.

Schválení novely zákona (a její podepsání prezidentem republiky) podmiňuje výplatu dotací, které vláda přislíbila vlastníkům lesů před prázdninami. „Náš odhad je, že první žádosti budou moct vlastníci lesů podat koncem října nebo začátkem listopadu,“ konstatuje předseda SVOL František Kučera. „Samozřejmě za předpokladu, že se projednávání novely v Senátu nezdrží nebo nedojde k nějakým jiným komplikacím. V Senátu se setkala s podporou petice SVOL za zdravé a prosperující lesy. Věříme, že nás senátoři podpoří a že si uvědomují vážnost situace, ve které jde skutečně o čas.“

Kromě stanovení pravidel pro finanční příspěvky vlastníkům nestátních lesů k řešení dopadů kůrovcové kalamity novela počítá s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně. Stát by například mohl udělit výjimky pro kácení v nedostatečně vzrostlém lese.

Ministerstvu vládní novela dává právo udělovat výjimky pro použití sazenic v případě nedostatku vhodného pěstebního materiálu. Žádat o ně bude moci vlastník lesa. Nedostatek materiálu však vždy bude muset doložit Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Ministerstvo má mít podle předlohy také možnost, podobně jako krajské a obecní úřady, opatřením obecné povahy zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Zákaz by mohl platit až tři měsíce a mohl by být ještě prodloužen.

Zástupci ČMMJ zásadně nesouhlasí s tzv. legislativním přílepkem zákona o myslivosti, který předložili poslanci za TOP09 a Piráty. „Nečekaný přílepek převrací dosavadní fungování myslivosti naruby. Plány mysliveckého hospodaření nebudou připravovat držitelé a uživatelé honiteb, ale bude je diktovat stát. Stát bude rozhodovat a myslivci platit.

„V průběhu projednávání novely lesního zákona předložila skupina poslanců až do třetího čtení pozměňovací návrh zákona o myslivosti, který nechvalně známou formou tzv. přílepku mění princip fungování myslivosti, který v Česku existuje téměř dvacet let, vytváří stamilionové náklady pro stát a nepřijatelně omezuje práva vlastníků pozemků a osob vykonávajících na nich myslivost. O chovech zvěře nemají rozhodovat vlastníci pozemků a myslivci, ale státní úředníci tzv. od stolu. 

Vlastníci pozemků (držitelé honiteb) ztratí právo rozhodovat o nakládání se zvěří na svých pozemcích a uživatelé honiteb (myslivci) přijdou o možnost se zvěří s ohledem na místní podmínky hospodařit, za níž obvykle vlastníkům pozemků platí. Plány hospodaření se zvěří budou nově od stolu určovat státní úředníci,“ stojí ve vyjádření myslivců.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu:

Obnova pestré druhové skladby není možná bez nastolení rovnováhy mezi stavy zvěře a obnovou lesů. V současné době přemnožená spárkatá zvěř spase nebo vážně poškodí někde všechny, někde většinu vysázených listnáčů a jedlí. Podle poslední inventarizace škod zvěří je průměrně poškozeno 64% mladých listnáčů a jedlí, na polovině území ČR je to více než 75% a na čtvrtině území republiky je to 100%. Zejména vzhledem ke kalamitní situaci, kdy je třeba obnovit obrovské plochy poškozených lesů, je tento pozměňovací návrh absolutní prioritou pro umožnění obnovy lesů. Proto je nezbytná související novelizace zákona o myslivosti. Návrh přenáší konečnou zodpovědnost za stanovení (schválení) plánu mysliveckého hospodaření na orgán státní správy myslivosti.

Úplně znění pozměňovacího návrhu je zde: Pozmenovaci navrh zakona o myslivosti

Zdroje: http://www.svol.cz

http://www.cmmj.cz

Ilustrační foto lesa poničeného kůrovcem: 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_nightman1965