Pomohou nám psi zvládnout kůrovcovou kalamitu?

Vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze se rozhodli v rámci svého výzkumného projektu vyzkoušet v českých lesích dosud nepoužívanou metodu monitoringu kůrovce pomocí speciálně vycvičených psů. Tuto ve Švédsku běžně používanou metodu přijela do České republiky ukázat Anette Johansson z firmy SnifferDogs Sweden.  Způsob monitoringu, kdy pes dokáže včas odhalit napadený strom, by mohl v budoucnu, po adaptaci na naše podmínky, ochránit stovky hektarů lesních porostů před lýkožroutem smrkovým. 

Ukázku využití nové metody monitoringu kůrovce pomocí speciálně vycvičených psů předvedla Anette Johansson v Kostelci nad Černými lesy. Její Návštěva byla iniciována vědci z projektu Extemit – K Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze s cílem informovat o této metodě širokou odbornou a lesnickou veřejnost. Během demonstrace metody se fence belgického ovčáka podařilo identifikovat dva kůrovcem napadené stromy. Jeden byl následně pokácen a po jeho odkornění se skutečně prokázalo mohutné napadení. Dále speciálně vycvičený pes předvedl nalezení feromonu umístěného na zdravém stromě a nalezení lapáku.

Z hlediska ochrany lesa proti kůrovci je klíčové včasné nalezení prvotně napadených stromů a jejich včasné odstranění z lesa před výletem nové generace kůrovců. Nalezení čerstvě napadených stromů ale není vůbec jednoduché a metodu lapačů a lapáků není možné v tomto směru využít. Švédská firma „SnifferDogs Sweden“ používá k hledání kůrovcem napadených stromů speciálně vycvičené psy, kteří je dokáží rozpoznat již týden po náletu a to i ve velmi rozsáhlých a obtížně dostupných porostech.

Anette Johansson z firmy SnifferDogs Sweden se svým speciálně vycvičeným psím pomocníkem, foto: FLD ČZU

„Pro psy, kteří jsou trénováni k tomu, aby rozpoznali kůrovčí feromon, je velmi jednoduché najít napadený strom“: říká Anette Johansson. Nová efektivní metoda monitoringu ve Švédsku pomáhá zabránit kůrovcové kalamitě v jejím počátku, anebo může její průběh výrazně zpomalit, případně zastavit. Trénovaný pes s psovodem dokáží prozkoumat až 10 ha během jediné hodiny! Trénovaný pes a jeho psovod jsou spolu schopni prozkoumat velké oblasti lesa. Pes je mnohem efektivnější než kterýkoliv byť trénovaný člověk. Na rozdíl od člověka, který musí zkoumat každý strom ze vzdálenosti maximálně jednoho metru, pes ucítí napadený strom i na vzdálenost větší než je 100 metrů. Trénovaný pes s psovodem dokáží prozkoumat až 10 hektarů během jediné hodiny. Identifikované napadené stromy je pak snadné označit páskou nebo barvou, zaznamenat jejich GPS souřadnice a zanést je do mapy spolu s informací o jejich velikosti. Takto označené napadené stromy pak lesníci mohou snadno vyhledat a včas odstranit z lesa.

Podle tiskové zprávy Fakulty lesnické a dřevařské ČZU upravila redakce lesaktualne.cz

http://www.fld.czu.cz