Ořešák černý – strom roku 2017

Ořešák černý je dřevinou roku 2017. Každý rok volí státní podnik Lesy ČR jiný strom, aby mu byla věnována větší pozornost. Například loni byla stromem roku zvolena třešeň ptačí. Ořešák černý je pěstován v lesích na území České republiky jen vzácně. Z lesnického hlediska se jedná o dřevinu na okraji zájmu lesního hospodářství. Tato mnohdy nedoceňovaná dřevina ale skýtá velký potenciál pro produkci kvalitních a velmi cenných sortimentů dříví a jistě by si zasloužila větší využití.

Ořešák černý (Juglans nigra L.), anglicky Black Walnut, německy Schwarznuβ je druhem introdukované severoamerické dřeviny, jejíž vysazování má v Evropě více než třistaletou tradici.  S jednotlivými solitérami či skupinami dřevin se v rámci České republiky můžeme setkat v parkových výsadbách, historických zahradách či arboretech. Později byla tato dřevina pokusně zaváděna i v lesním hospodářství (nejstarší porost ořešáku černého byl ve střední Evropě založen na bučovickém velkostatku roku 1823).

Z hlediska botanického zařazení druhu spadá ořešák černý do čeledi ořešákovitých (Juglandaceae), která zahrnuje 7 rodů s téměř 60 druhy, které rostou v Americe, dále obsazují široký areál v jihovýchodní Evropy po jihovýchodní Asii a Japonsko. Do čeledi Juglandaceae patří mimo ořešáku (Juglans), který má přes 25 druhů, i příbuzné rody lapina (Pterocarya) nebo ořechovec (Hickory).

Ořešáky černé jsou mohutné stromy s rovným, válcovitým kmenem a metlovitou korunou. Solitéry mají kmen krátký s košatou korunou. Stromy dosahují až 45 metrů výšky a průměru kmene až 1,5 metru. Ořešáky se dožívají věku přes 250 let. Stromy plodí skoro každoročně, v některých letech však mají plodů více. Listy ořešáku jsou zpeřené, většinou jsou lichozpeřené, ale vrcholový lístek může být občas nevyvinutý, a tak se může list jevit jako sudozpeřený. Složený list je dlouhý až 45 cm s 10 až 17 i více štíhlými ostře zubatými lístky. Listy i dřevo obsahuje třísloviny juglaniny, juglon a některé další látky, které jsou aromatické až páchnoucí a způsobují zabarvení po potřísnění šťávou. Strom je jednodomý. Květy se vyskytují odděleně na téže rostlině, samčí jehnědy jsou až 10 cm dlouhé a vyrůstají na horním konci loňských prýtů. Malé samičí květy jsou po 2 až 5 na koncích mladých výhonků. Plody jsou kulovité o velikosti 4 až 6 cm v průměru, obsahující ořech ukrytý v zelené slupce (exokarpu), která později žloutne. Klíčivost ořechů je vysoká. V lesním hospodářství se zpravidla sazenice ořešáku nepěstují, neboť semenáčky mají silný kůlovitý kořen a sazenice se špatně přesazují. Porosty jsou nejčastěji zakládány síjí.

Podrobné informace najdete zde: https://lesycr.cz/casopis-clanek/oresak-cerny-strom-roku-2017

Zdroj: Lesy České republiky, s. p.

Hlavní foto: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_nickkurzenko

Foto 2: Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_photohomepage

Plody ořešáku černého: Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_photographieundmehr