Publikace nabízí přehled významných osobností lesnického výzkumu

             obalka-na-web

U příležitosti 95. výročí lesnického výzkumu v českých zemích vyšla před Vánocemi publikace Významné osobnosti z historie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Autorem brožury je dlouholetý vědecký pracovník VÚLHM, entomolog Petr Zahradník. Publikace stručně předkládá historii lesnického výzkumu v České republice od roku 1918 po současnost.

Soustřeďuje se na historický rozvoj výzkumných ústavů lesnických a lesnického vysokého školství v jednotlivých časových periodách. Hlavní nosná část této publikace čtenáře přehledně seznamuje s výjimečnými osobnostmi lesnického a mysliveckého výzkumu, které institucí prošly. Jména osobností jsou uspořádána podle abecedy. U každého je uveden profesní životopis, dosažené výsledky vědecké/badatelské a řídicí činnosti, další významné aktivity a publikační činnost.  Je samozřejmé, že publikace nemůže úplně postihnout všechna fakta a osobnosti. Přináší nicméně relevantní informace o 95 letech lesnického aplikovaného výzkumu a odbornících, kteří se na něm podíleli.

Zájemci si mohou o publikaci napsat na e-mailovou adresu knihovna@vulhm.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 257 892 242. Brožuru Vám zašleme poštou nebo se pro ni můžete stavit osobně v sídle VÚLHM ve Strnadech na oddělení Lesnického informačního centra. Publikace je neprodejná.