Zítra začíná v Brně Národní výstava myslivosti

Po dvou letech se opět hlásí o slovo Národní výstava myslivosti, kterou bude od čtvrtka 11. května do neděle 14. května hostit brněnské výstaviště.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se v pavilonu F představí na společném stánku s Ministerstvem zemědělství a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Společně zde návštěvníky seznámí s výzkumem v oblasti lesnictví a myslivosti, možné podpoře a dotačních titulech nebo o ohrožených druzích živočichů a možnostech jejich návratu do krajiny. Na své si přijdou i ti nejmladší návštěvníci. Přímo na stánku na ně budou čekat různé soutěže a hry o lese a o přírodě v rámci Lesní pedagogiky.

Myslivost a lovectví má u nás i v zahraničí dlouhou historii a tato tradice přetrvává až do současnosti. V rámci výstavy je prezentován vývoj myslivosti, chovu a lovu zvěře, ochrany zvěře a jejího životního prostředí. Odborná i široká veřejnost se může těšit na bohatou přehlídku mysliveckých a loveckých potřeb včetně výstavy loveckých trofejí, a to jak z českých, tak i zahraničních honiteb, doprovázená výstavou mysliveckých uniforem. Její součástí je také expozice loveckých zbraní, střeliva a optických systémů. V neposlední řadě je výstava věnovaná i kynologům. Kdo si chce vyzkoušet střelecké umění, může navštívit laserovou střelnici. Každý den se mohou návštěvníci těšit na řadu doprovodných akcí, například ukázky vábení, gastrosoutěž nebo zajímavé přednášky.

Národní výstava myslivosti se letos koná společně s Veletrhem udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO, Národní výstavou hospodářských zvířat a Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH.

Více informací naleznete na: http://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/.