Národní park Šumava letošní rok věnuje problematice ochrany ptactva

Rok 2019 je v Národním parku Šumava věnován ptactvu v rámci „Ptačího roku“. Správa Národního parku Šumava chce tak přiblížit široké veřejnosti vývoj populací jak známých chráněných druhů, jakou jsou tetřevi, tetřívci či sokoli, tak problematiku méně známých a méně viditelných druhů ptáků, kterým ubývá přirozeného prostředí pro jejich život.

„Takovými druhy jsou například chřástal polní, bekasina otavní, linduška luční nebo bramborníček hnědý. To jsou ptáci, kteří se ještě před pár desítkami let vyskytovali běžně na mnohých místech Česka, jenže stále vyšší intenzita hospodaření na polích a loukách jim zmenšuje životní prostor. A tak přežívají v místech, kde jim ještě nějaký životní prostor zbývá, tedy i v chráněných oblastech jako je třeba Národní park Šumava,“ vysvětluje ornitolog Správy NP Šumava Aleš Vondrka.

Na druhé straně, některé ptačí druhy nám dokazují, že pokud se jim vytvoří prostor, který potřebují pro svůj život, jsou jejich populace schopny se vcelku úspěšně zvyšovat.

„Pozorujeme to třeba na sokolu stěhovavém, kdy v 80. letech nebylo potvrzeno žádné hnízdění. V současnosti je jen na Šumavě 8 hnízdících párů, které každoročně vyvádějí mladé. I populace tetřeva hlušce jde nahoru. V devadesátých letech jsme registrovali na území Šumavy jen zhruba 150 jedinců. Poslední společný monitoring z let 2016 a 2017 na území Šumavy a Bavorského lesa a okolí potvrdil, že se populace rozrostla na skoro 600 ptáků,“ říká Aleš Vondrka.

„Je to především díky tomu, že zde existují klidová území, do kterých návštěvníci mohou pouze po značených stezkách, že se tyto druhy pochopitelně neloví. A také se na takovém vývoji podílí i bezzásahovost na části území národního parku. Bohužel, ne všechny druhy mají takto pozitivní vývoj. Snižují se stavy tetřívka obecného, pro kterého se snažíme alespoň na některých místech obnovovat bezlesí. Ale to nestačí. Je také nutné, aby návštěvníci a fotografové dodržovali omezení, které mají chránit tento druh především v době toku, dále při vyvádění kuřat a zimování,“ dodává.

Takové informace předává Správa Národního parku Šumava návštěvníkům prostřednictvím několika akcí pro veřejnost, které jsou plánovány pro letošní rok:

Jsou to například komentované vycházky do přírody za ptačím zpěvem, odborné přednášky v informačních centrech Správy NP Šumava, speciální prohlídky Sovích voliér s ornitologem Alešem Vondrkou, Den otevřených dveří v Záchranné stanici živočichů v Klášterci, speciální výstavy a hlavně velký Den Národního parku Šumava 13. července.

„Je to už tradiční akce, která se letos odehraje opět na Rokytě nedaleko Srní. Jedním z hlavních bodů celého dne bude program našich kolegů ze Záchranné stanice živočichů Plzeň pod vedením Karla Makoně. Ten přiveze mimo jiné dvě nádherné sovy. Vedle toho se ale návštěvníci mohou těšit na bohatý program pro děti připravovaný středisky environmentální výchovy Správy, také na zajímavé povídání o rysech a jejich rozpoznávání, setkají se se šumavskými strážci a s jejich kolegy z Bavorského lesa. Připraveno je toho mnohem více, například budeme křtít nový nástěnný kalendář pro rok 2020, který jsme opět připravili společně s Národním parkem Bavorský les a právě na této akci bude první možnost si jej pořídit,“ láká mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Součástí Ptačího roku je také celosezónní výtvarná soutěž určená nejen pro děti.

„Už teď se nám scházejí kresby ptáků prakticky z celé republiky. Vypadá to tak, že letos budeme vybírat ty nejlepší z mnoha set obrázků. Vybrat ty nejlepší je opravdu těžké! Zabývá se tímto výběrem několikačlenná porota, ve které jsou zastoupeni i profesionálové,“ říká Martina Maunová z oddělení informačních středisek a středisek environmentální výchovy NP Šumava.

Pro letošní léto připravujeme pro návštěvníky Národního parku Šumava množství novinek v oblasti programů pro veřejnost. Každý týden nabídnou obě Návštěvnická centra – Srní i Kvilda – zážitkové programy pro rodiče s dětmi. Společně s lektory se děti spolu s rodiči vydají nejen do výběhů zvířat, ale také se hravou formou dozví mnoho nového ze života vlků, rysů či jelenů.

Například program „Svět Vlka“ přímo u vlčího výběhu na Návštěvnickém centru Srní je určen pro školní kolektivy všech věkových kategorií, od malých dětí z mateřských škol až po studenty středních škol. Kromě této pravidelné nabídky proběhnou stěžejní akce návštěvnických center Den vlka, který bude organizován v Návštěvnickém centru Srní ve dvou termínech 24. července a 21. srpna a dále Den rysa ostrovida a Den jelena evropského 10. července, respektive 7. srpna.

„Tyto programy jsou určeny pro všechny cílové skupiny, rodiče s dětmi mohou společně vyrazit na naučnou stezku s množstvím hravých ale také znalostních stanovišť. V cíli na všechny bude čekat malá odměna, ale také množství tvořivých aktivit. V rámci těchto programů budou probíhat komentované prohlídky do výběhů, zajímavé přednášky a setkání s odborníky NP Šumava,“ říká Martina Kučerová vedoucí oddělení informačních středisek a středisek environmentální výchovy.

Veškeré informace k programům, včetně kalendáře akcí, jsou na oficiálních internetových stránkách Správy NP Šumava www.npsumava.cz.

Podle tiskové zprávy Správy NP Šumava, red.

Foto 1: Bekasina otavní, 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_amajk

Foto 2: Chřástal polní, 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_nickvorobey