V Národním parku České Švýcarsko turisté již nenajdou odpadkové koše

V uplynulém týdnu odstranili pracovníci stráže přírody odpadkové koše od turistických přístřešků na sedmi místech v Národním parku České Švýcarsko. Jedná se o jediné odpadkové koše, které byly správou po vzniku národního parku v roce 2000 instalovány a obsluhovány. Jejich provoz však správa dlouhodobě vnímala jako kontraproduktivní, neboť koše mimo jiné skrytě napomáhaly rozvoji nevhodných návyků návštěvníků přírodních oblastí.

„Umísťování odpadkových košů do přírodních oblastí přináší pozitivní efekty pouze zdánlivě. Na jedné straně se sice jedná o drobnou službu návštěvníkům, ti se však zároveň podprahově učí zbavovat odpadků odložením v přírodě, namísto aby je odnášeli zpět a likvidovali doma,“ říká Richard Nagel, ředitel odboru vztahů s veřejností Správy Národního parku České Švýcarsko.

Odpadkové koše v přírodě přináší navzdory pravidelnému vyvážení také další nepříjemné efekty. Zejména pokud do nich lidé odhazují zbytky potravin, přitahují některá zvířata, pro která se koš buď může stát pastí, nebo je jejich přítomnost naopak obtěžující pro návštěvníky, jako tomu je v případě vos.

Zkušenost také ukazuje, že umístění odpadkových košů v přírodě nijak významně nesnižuje množství odpadků odhozených v okolí turistických cest. V turisticky nejexponovanějších částech parku proto správa parku od roku 2017 najímá úklidovou službu, která v hlavní sezóně odhozené nebo ztracené odpadky v pravidelných intervalech likviduje. Současně správa parku v komunikaci směrem k návštěvníkům více zdůrazňuje nutnost likvidace odpadů doma namísto v přírodě. Plakáty s apelem ve třech jazycích návštěvníci najdou jak v informačních střediscích v okolí národního parku, tak i na všech významných výchozích místech k turistickým zajímavostem.

Úvodní foto: Odvoz odpadkového koše od Hadího pramene – Odpadkové koše do přírody neumísťují ani další evropská či světová chráněná území. Odpadky v koších přitahují některé druhy zvířat a u návštěvníků rozvíjejí nežádoucí návyk likvidovat odpadky v přírodě namísto doma. Foto: Jan Lobotka

Apel na návštěvníky: Přinesené odpadky je nutné z přírody odnést zpět domů a tam je zlikvidovat správným způsobem. V přírodě se odpadky rozkládají desítky až tisíce let.

Zdroj: Národní park České Švýcarsko