Ministr zemědělství ocenil lesnickou vědu na Zemi Živitelce

Významné ocenění na letošním veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích získala Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D. z Útvaru ekologie lesa, VÚLHM, v. v. i., spolu se svými spolupracovníky RNDr. Martinem Haisem, Ph.D. a doc. Ing. Vítem Šrámkem, Ph.D. Z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana převzala ocenění za 3. místo v soutěži Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2019. 

Cenu získala za realizovaný výsledek – certifikovanou metodiku Metody hodnocení sucha v porostech smrku ztepilého (ke stažení zde: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2019/06/LP_18_2018.pdf)