Ministr zemědělství: Jedním ze stěžejních úkolů je zajistit pracovníky do lesů

Zajištění chybějících pracovníků pro těžbu, odvoz a asanaci dříví, uvolnění těžebních kapacit, vybudování náhradních skladů a navýšení přepravní kapacity, to jsou hlavní opatření pro řešení kůrovcové kalamity. Ty včera představilo Ministerstvo zemědělství na jednání s premiérem Andrejem Babišem a zástupci rezortních i mimorezortních organizací.

„Nejdůležitějším úkolem pro tlumení kůrovce je co nejrychleji nalézt, vytěžit a asanovat napadené stromy, k tomu je potřeba dostatek pracovních sil, které budeme muset zajistit ze zahraničí. Předpokládáme, že se vytěží 1,5 až 2,5 milionu kubíků dřeva, které bude vzhledem k přesycenosti trhu neobchodovatelné. Pro toto dřevo  bude nutné najít vhodné skladovací prostory,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

Na práce v lesích chybí v současné době až 6 tisíc lidí. Jsou potřeba jak kvalifikovaní zaměstnanci na těžbu a odvoz, tak nekvalifikovaní na asanaci, úklidové práce a následné zalesňování. „Potřebujeme sehnat lidi na řešení kalamity, která je dlouhodobě neřešená. Musí si je najít firmy i Lesy ČR. Pokud se nenajdou u nás, potom je potřeba je hledat v zahraničí,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Ministerstvo vnitra zajistí zahraničním pracovníkům potřebné vízum a pracovní povolení ve zkrácené lhůtě.

Po vytěžení napadených stromů bude dřevo odvezeno do náhradních skladů, kde bude také hromadně asanováno. Nyní se vybírají vhodná místa, a to ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, Českými dráhami, Ministerstvem obrany a jednotlivými kraji. K zamezení množení kůrovce na skládkách se počítá i s využitím nově vyvinuté testované látky EDN (ethandinitril), která hubí škůdce ve všech vývojových stádiích, jejím prostřednictvím lze také najednou účinně asanovat velké objemy kůrovcem napadeného dřeva.

Pro soukromé vlastníky lesů Ministerstvo plánuje větší dotace na obnovu lesa a asanace kůrovcového dříví, které by se měly navýšit o  300 milionů korun na celkových 1,2 miliardy.

Pro navýšení přepravních kapacit na železnici je důležité rozhodnutí ČD Cargo navýšit do konce tohoto roku kapacity na odvoz dřeva o 500 vagonů.

„Vzhledem k tomu, že kalamita je tak rozsáhlá a že počasí víc přeje kůrovci než nám, neobejdeme se při jejím řešení bez zapojení ostatních resortů a všech vlastníků lesů. Domluvili jsme se na setkání se všemi zainteresovanými skupinami na pravidelných jednáních a budeme tento problém dál intenzivně řešit. Nouzový stav zatím vyhlašovat nebudeme,“ uvedl ministr zemědělství.

Podle TZ Ministerstva zemědělství, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_taina