Ministr na veletrhu Silva Regina ocenil významné osobnosti lesnictví a myslivosti

U příležitosti zahájení mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina v Brně ocenil ministr zemědělství Jiří Milek významné osobnosti českého lesnictví a myslivosti. Vladimír Simanov obdržel Cenu Jiřího Nováka za výrazný počin v rámci lesního hospodářství v České republice a František Havránek (na horní fotografii) Uznání za celoživotní práci v myslivosti. 

Součástí oficiálního zahájení veletrhu bylo předání dvou ocenění. Cena Jiřího Nováka nese jméno dlouholetého ředitele Krkonošského národního parku, později generálního ředitele s. p. Lesy ČR a náměstka ministra zemědělství. Uděluje se za výrazný počin v rámci lesního hospodářství v České republice, a to na základě nominací široké odborné veřejnosti dle výběru speciální komise a rozhodnutí ministra zemědělství. Letos ji obdržel Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc., za publikaci souborného kritického díla „České lesy v datech a číslech“, které rozebírá vývoj a stav lesního hospodářství, lesů a lesnictví jako producenta dřeva. Vladimír Simanov převzal grafický pamětní list z rukou ministra Jiřího Milka, generální ředitel s. p. Lesy Daniel Szórád mu předal lovecký tesák a předseda České lesnické společnosti Pavel Draštík finanční prémii.

Vladimír Simanov převzal Cenu Jiřího Nováka, foto BVV

Sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství uděluje již od roku 2008 Uznání za zásluhy a významný přínos české myslivosti. Pro rok 2018 toto uznání udělila Ing. Františku Havránkovi, CSc., za celoživotní práci v myslivosti. Laureátovi je předali přímo na pódiu ministr zemědělství Jiří Milek a ředitel odboru Státní správy lesů a myslivosti Martin Žižka. Těžiště odborné činnosti Františka Havránka spočívá ve více než stovce projektů orientovaných především na chov, ekologii a etologii drobné zvěře. Výsledky těchto projektů byly přenášeny do praxe rozsáhlou poradenskou činností a množstvím odborných článků a publikací. Ministr Jiří Milek v této souvislosti připomněl vlastní spolupráci s Františkem Havránkem na úspěšném projektu vypouštění tetřívků v Jeseníkách. Profesní život Františka Havránka je dlouhodobě spojen s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve Strnadech.

Zdroj: http://www.bvv.cz