Lesy České republiky vyhlásily tendry 2018+

Státní podnik Lesy ČR vyhlásil lesnické tendry spojené s pracemi prováděnými od ledna příštího roku. Hodnota přesahuje 2,8 miliard korun. Nabídky je možné podávat do 5. září. Tendry jsou vypisované na pět let. Týkají se 52 soutěžních jednotek a 5,1 milionu metrů krychlových dříví.

Letos se řídí novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, který mimo jiné zkrátil termíny pro vyhlašování soutěže a zjednodušil postup posuzování a hodnocení nabídek. Zásadním kritériem při hodnocení nabídek zůstává cena, tedy nejvyšší ekonomická výhodnost pro Lesy ČR, a tedy pro stát. „Abychom získali spolehlivé smluvní partnery, zohledníme i naši dosavadní zkušenost s firmami,“ řekl Daniel Szórád, generální ředitel podniku Lesy ČR. „Pokud tedy uchazeč o zakázku během posledních tří let neplnil jinou lesnickou zakázku pro Lesy ČR podle smlouvy, můžeme ho ze soutěže vyloučit. V budoucnu může doložit, že přijal účinná opatření pro odstranění nedostatků. Pak jeho účast opět uvítáme,“ dodal k novince Szórád. Pokud vybraný dodavatel odmítne z různých důvodů smlouvu podepsat, soutěž se, tak jako v předchozích letech, zopakuje.

Lesy ČR coby zadavatel tendrů také nově omezí celkový rozsah zakázky, který může získat jeden subjekt či vlastnická skupina. „Chceme podpořit zdravou konkurenci. Znamená to, že dodavatelům z jedné vlastnické skupiny bude zadáno nejvýše tolik soutěžních jednotek, aby za vlastnickou skupinu nebyla překročena kvóta stanovená pro komplexní zakázku na úrovni jedné třetiny jejího celkového objemu těžby, pro těžební zakázku také na úrovni jedné třetiny jejího celkového objemu těžby a pro pěstební zakázku na úrovni jedné třetiny její celkové předpokládané hodnoty,“ pokračuje Daniel Szórád. Strop má zabránit ovládnutí tendrů několika firmami. Opatření na druhou stranu chrání samotné lesnické firmy, pokud uspějí v tendru na mnoha smluvních jednotkách. To pro ně nemusí být z kapacitních důvodů efektivně zvládnutelné, takže následně zvažují odstoupení z prvního místa za cenu ztrát jistin.

S cílem zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem podnik pokračuje v záměru většího rozčlenění soutěžních jednotek. Takzvaná komplexní zakázka se tedy týká 29 jednotek a 2,3 miliard korun. U deseti jednotek se bude soutěžit zakázka na těžbu s prodejem dříví v hodnotě prací 152 milionů korun a u 13 dalších jednotek se budou soutěžit pěstební práce v hodnotě 337 milionů korun. „Zejména zakázky na pěstební činnost jsme začali vyčleňovat kvůli nabídce pro menší firmy. Nenárokujeme si ani bankovní garance. Přesto jsme větší zájem firem nezaznamenali. I tak jednotky dále členíme na dílčí zakázky a výsledky monitorujeme a vyhodnocujeme,“ uvedl generální ředitel Szórád.

Zdroj: http://www.lesycr.cz

Ilustrační foto: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_taina