Lesy ČR okamžitě reagují na zahájení insolvenčního řízení na LESS & FOREST

Vyjádření Lesů ČR k dlužnickému návrhu LESS & FOREST na zahájení insolvenčního řízení ve věci jejich majetku

Lesy ČR ihned po dnešním oznámení Krajského soudu v Praze o zahájení insolvenčního řízení na dlužníka LESS & FOREST s.r.o. (dále jen LESS FOREST) zahájily veškeré právní a věcné kroky na minimalizaci dopadů insolvenčního řízení na hospodaření podniku Lesy ČR. Neprodleně po zveřejnění se sešla mimořádná porada vedení pro stanovení potřebných opatření a dalšího postupu. Ihned byly informovány o záležitosti organizační jednotky podniku Lesy ČR, na jejichž území smluvně pracoval Less Forest, byly zastaveny těžby, ukončeno předávání již vytěženého dříví a organizačním jednotkám bylo uloženo, aby prováděly fyzické kontroly ukončení těžeb na příslušných smluvních územních jednotkách; na odpolední hodiny byla svolána rozšířená porada s vedoucími organizačních jednotek, kde jim budou poskytnuty informace o dalším postupu. Ihned bylo zahájeno zpracování právních, věcných a finančních vlivů na Lesy ČR a připraven harmonogram dalšího postupu. Neprodleně bylo oznámeno bankám, že na krytí pohledávek po lhůtě splatnosti budou využity bankovní garance LESS FOREST. Lesy ČR zpracovávají postup na pokrytí výpadku těžby dříví po ukončení činnosti Less Forest tak, aby zásobování trhu dřívím plynule pokračovalo.

Dnešního dne byl v insolvenčním rejstříku oznámen dlužnický insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení se společností LESS FOREST. I když je LESS FOREST smluvním partnerem podniku Lesy ČR, komplikace jeho ekonomické situace nebude mít na uspokojení stávajících pohledávek Lesů ČR za LESS FOREST negativní dopad.

Lesy ČR zdůrazňují, že nemají naprosto žádný podíl na současném ekonomickém stavu společnosti LESS FOREST, i když se LESS FOREST v podaném insolvenčním návrhu i mediálních zdůvodněních snaží určitou míru viny hledat v obchodních vztazích s podnikem Lesy ČR. Přestože prováděl LESS FOREST pro Lesy ČR lesnické činnosti, prováděl je za takové ceny služeb i dříví, které sám dobrovolně nabídl v transparentním zadávacím řízení organizovaném plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Je pouze podnikatelským rizikem a výlučnou odpovědností jakéhokoliv podnikatele, že nabídne takové ceny, které mu zajistí konkurenceschopnost a tím ekonomickou funkčnost. Pokud podnikatel takové ceny nenabídne, musí počítat s tím, že může být ohrožena jeho ekonomická stabilita. Nutno zdůraznit, že výše pohledávek, kterou LESS FOREST v insolvenčním návrhu uvádí, poukazuje na to, že současný ekonomický stav LESS FOREST rozhodně nemá nic společného s veřejnými zakázkami Lesů ČR, prováděnými striktně podle zákona.

Lesy ČR uvádí, že mají pohledávky za všemi smluvními partnery vzešlými z lesnických tendrů dostatečně zajištěny bankovními garancemi, a to tak, aby existence zajištění byla v případě zahájení insolvenčního řízení obtížně zpochybnitelná. To je i případ stávajících pohledávek Lesů ČR za LESS FOREST. Lesy ČR samozřejmě neprodleně přistoupily k provedení takových kroků, které případnému nárůstu pohledávek za LESS FOREST zamezí. Současně Lesy ČR připravují právní a faktické kroky, které budou garantovat kontinuální provádění prací v lese a současně i nepřerušené dodávky dříví na trh. K přerušení či omezení dodávek dříví na trh by tak rozhodně nemělo dojít, protože výpadek těžby dříví v důsledku ukončení prací společností LESS FOREST je v celostátním měřítku zanedbatelný a činí pouze 2, 5 %. tento výpadek bude nahrazen alternativními dodávkami dříví na trh, např. aukcemi dříví „na pni“ nebo zvýšením dodávek z vnitřních organizačních jednotek podniku, z lesních závodů.

Veškerými svými aktivitami, realizovanými v souvislosti s insolvencí LESS FOREST, sledují Lesy ČR zajištění svých pohledávek a oprávněných zájmů, a současně zajištění plynulosti zásobování trhu dřívím.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 1. října 2012