Podnik Lesy České republiky podpoří lesnické učně

Žáky lesnických učňovských škol od letošního února finančně podpoří státní podnik Lesy ČR. V jeho rozpočtu na rok 2018 jsou na nový stipendijní program vyčleněny více než dva miliony korun.

Už několik let je na trhu nedostatek pracovních sil, především v dělnických profesích. Ve státních, soukromých i jiných lesích tak mnohdy manuálně pracují lidé bez odborného vzdělání. To je ale potřeba jak při těžbě, tak pěstební činnosti. „Stipendium může mladé lidi motivovat, aby se jich v lesnickém oboru vyučilo více než dnes. Získají tak odbornost a později dobré uplatnění,“ řekl generální ředitel podniku Lesy ČR Daniel Szórád. Lesy ČR dlouhodobě spolupracují se školami s lesnickým zaměřením. Podporují je nabídkou praxí, stáží, finančními dary i účastí na výuce. Stipendium je novinkou.

Žáci druhých a třetích ročníků lesnických učňovských škol v zemi, budoucí lesní mechanizátoři, dělníci, opraváři lesnických strojů i ti, kteří se zabývají harvestorovými technologiemi, mohou od února, tedy od druhého pololetí školního roku 2017/2018, získat od podniku Lesy ČR 1500 korun coby měsíční prospěchové stipendium. Žáci ho využijí na stravu a ubytování, ale i na dopravu nebo učební pomůcky. „Podmínkou získání stipendia je prospěch z odborných předmětů do průměru 2,5. Dále bezproblémové chování i školní docházka, o letních prázdninách dvoutýdenní práce v lesnictví a minimálně dvouleté působení v oboru po skončení školy,“ řekla Šárka Matějíčková, vedoucí personálního odboru Lesů ČR. Také žákům prvního ročníku podnik od září 2018 jednorázově poskytne 1500 korun na ochranné pracovní pomůcky. „Podpoříme i rozšíření kvalifikace v oboru, tedy například získání řidičských průkazů či evropských certifikátů pro práci s motorovou pilou. Absolventům také pomůžeme s pracovním uplatněním v oboru,“ dodala.

Výše nákladů podniku na stipendium se může v dalších letech měnit. Záleží na počtu žáků, kteří je získají. „Od září počítáme s podporou až 120 učňů,“ dodal generální ředitel Szórád.

Zdroj: Tisková zpráva podniku Lesy ČR

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_kadmy