Lesní ochranná služba informuje o škodách

Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., vydala Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum 20017. Podobně jako v předchozích letech je přehled poškození lesních porostů v roce 2016 zpracován na základě obdržených hlášení lesnického provozu a údajů získaných při poradenské činnosti LOS. 

Předkládané údaje o výskytu škodlivých faktorů jsou vztaženy na přibližně 70% výměry lesů v Česku, pokud není jmenovitě uveden přepočet na celkovou plochu lesa. Zahrnuty jsou všechny subjekty hospodařící v lesích ve vlastnictví státu. Lesy obecní, soukromé a lesní družstva jsou zastoupeny pouze částečně. Příslušné číselné údaje je proto třeba chápat ve smyslu tohoto omezení. Pro přehlednost je v textu většina číselných údajů zaokrouhlena. Publikace zahrnuje také problematiku přípravků na  ochranu lesa, monitoringu zdravotního stavu lesa i další témata, která se řeší v rámci činnosti útvarů VÚLHM, v. v. i.

Publikaci je možné stáhnout na webových stránkách Lesní ochranné služby: http://www.vulhm.cz/sites/File/LOS/ZOL_suppl_2017.pdf