Kraj Vysočina znovu vyhlásí grant na podporu hospodaření v lesích

Vedení Kraje Vysočina uvolní další desítky miliónů korun pro osoby hospodařící v lesích. V září Kraj Vysočina zopakuje dotační program Hospodaření v lesích, tak aby pomohl zmírnit dopady kůrovcové kalamity a sucha na vlastníky lesů resp. aby mohly být úspěšně ochráněny mladé kultury proti okusu zvěří. Stejný program vyhlásil Kraj Vysočina už v prvním čtvrtletí letošního roku. Kraj Vysočina patří  mezi nejvíce zasažené regiony kůrovcovou kalamitou v České republice. 

„Největší podíl přijatých žádostí se týkal podpory osazování oplocenek. Celkem přišlo 479 žádostí za více než 26 miliónů korun. S ohledem na evidentně dobře zacílenou podporu nebudou podmínky nové výzvy programu Hospodaření v lesích nijak výrazně měněny a na podzim budou moci lidé žádat na stejné aktivity,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Podle informací náměstka hejtmana Martina Kukly je v rezervě Kraje Vysočina k dispozici ještě více než 70 miliónů korun, které může Kraj Vysočina na podzim mezi žadatele rozdělit. Je tedy pravděpodobně, že se dostane na všechny žadatele. Poté, co opakovaný program schválí na svém jednání v červnu Zastupitelstvo Kraje Vysočina, bude krajský úřad připraven celé září přijímat žádosti o dotace. „Jen pro příklad uvádím, že Kraj Vysočina pomůže zafinancovat realizaci oplocenek v hodnotě až 60 tisíc korun za kilometr délky. Po podání žádosti  může žadatel začít s vlastní realizací a na vyúčtování má osoba hospodařící v lese čas až do 31. 7. 2020,“ doplňuje hejtman Jiří Běhounek. Žadatelé úspěšní v jarním grantovém řízení mohou o dotace požádat i na podzim.

Veřejnost bude o aktuálních termínech opakovaného grantového programu Hospodaření v lesích včas informována prostřednictvím novin Kraj Vysočina a na webových stránkách www.kr-vysocina.cz a www.fondvysociny.cz.

Podle tiskové zprávy Kraje Vysočina, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_pytyczech