Jak se kosi dostali z lesů a luk do kočárkáren paneláků

důmMnoho lidí město považuje za protiklad k přírodě. Ve skutečnosti je město přírody plné. Město je jedna obrovská evoluční laboratoř. Je to totiž nový, velmi specifický ekosystém, který ještě není příliš ustálený. A tak se v něm neustále děje něco zajímavého. Ukažme si to na cestě kosů z lesů a luk do kočárkáren paneláků.

Ve městě najdeme biotopy velmi připomínající ty mimoměstské, třeba parky připomínající světlé lesy nebo travnaté plácky lučního typu. Na druhou stranu jsou tady prostředí zcela nová – například sídliště se svými paneláky je vlastně taková zvláštní obdoba skal. Charakteristické pro město jsou zvláštní kombinace biotopů, které mají menší rozlohu a jsou si blíž, než ty „v přírodě“, a pak samozřejmě neustálá přítomnost člověka, se kterou si druhy obývající tyto biotopy musí nějak poradit. Více zde:

Zdroj: www.ekolist.cz, 24. listopadu 2015