Fotopasti potvrdily, že vlci se na jihu Třeboňska rozmnožili

Na česko – rakouském pomezí na jihu Třeboňska byl potvrzen výskyt vlků na začátku března 2018. Odborníci podle pobytových stop, stržených hospodářských i volně žijících zvířat a fotografií z fotopastí zjistili, že se tu pohybuje vlčí pár. V průběhu léta pak fotopasti zaznamenaly čtyři až pět vlčat. Znamená to, že vlčí smečka se na Třeboňsku usadila.

Vlci se do České republiky vracejí po mnoha desetiletích. Jsou dobří lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožené velké kopytníky, jako jsou srnci, jeleni a prasata divoká, kteří způsobují značné škody zemědělcům i lesníkům. Je ale nyní nově potřeba s jejich přítomností počítat a přizpůsobit jí způsob chovu a zabezpečení hospodářských zvířat.

To, odkud vlci na Třeboňsko přišli, nyní zkoumají vědci z  Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity, kteří vzorky trusu geneticky analyzují. Zatím potvrdili, že jeden vlk pochází ze středoevropské nížinné populace. Další vzorky trusu a srsti teprve budou genetické analýze podrobeny.  Mohou přinést informace o původu druhého jedince z rodičovského páru.

Proto, že se vlci v naší krajině začínají objevovat, připravila Agentura ochrany přírody a krajiny takzvaný Program péče. Ten nastaví koncepční přístup k ochraně této velké šelmy, soustředí se na to, jak mají chovatelé hospodářských zvířat svá stáda chránit a s jakou pomocí státu, ať již jde o podporu zabezpečení stád nebo výši náhrady škod, mohou počítat. Stanoví také postup v případech, kdy se vlci chovají nestandardně. Návrh programu péče byl projednán s různými zájmovými skupinami, například s Českomoravskou mysliveckou jednotou či svazy chovatelů, nyní jej připomínkuje Ministerstvo životního prostředí.

„Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci, jako vrcholoví predátoři. Jejich kořistí jsou totiž především velcí kopytníci, kteří způsobují citelné škody lesníkům i zemědělcům. Stát chovatelům hradí škody, které vlci na hospodářských zvířatech mohou způsobit, a zároveň poskytuje dotace na zabezpečení stád. Chovatele informujeme a pro starosty obcí v únoru k tomuto tématu chystáme seminář. Zároveň jsme vděční za informace o pozorování vlků od veřejnosti, které se k nám dostanou,“ vysvětluje Jiří Neudert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, zoolog Správy CHKO Třeboňsko.

„Potvrzení vlčí smečky na Třeboňsku je v souladu se středoevropským trendem, kdy se do Čech, ale také do Dánska, Nizozemí nebo Belgie, rozšiřují vlci především z Německa a západního Polska. V jižních Čechách jsou potvrzená teritoria vlků také v Novohradských horách a na Šumavě,“ komentuje situaci Miroslav Kutal, vedoucí programu Šelmy v Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně.

Podrobnosti o zabezpečení stád i postupu při náhradě škod jsou přehledně k dispozici na www.navratvlku.cz.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR