Fakulta lesnická a dřevařská ČZU získala díky projektu OP VaVpI nový Dřevařský pavilon

Na konci loňského roku byla úspěšně ukončena realizace projektu Dřevařský pavilon FLD podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Cílem projektu byla výstavba dřevařského pavilonu pro Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU) sloužící pro výuku, vědu a výzkum inovací. Cílem je posílit konkurenceschopnost a vědeckou a akademickou FLD ČZU. Celkové výdaje na projekt činily přes 282 milionů korun.

Cílem projektu bylo v místě centra truhlářské výroby (truhlárna s učebnami a CNC obráběcím strojem, sušárna dřeva, krytý sklad materiálu a venkovní sklad), tvořeného soustavou provizorních objektů – stavebních buněk, vybudovat a technologicky vybavit novou moderní budovu Dřevařského pavilonu. Objekt je rozdělen do tří dilatačních celků – hlavní čtyřpodlažní budovy, dvoupodlažní části s přednáškovými sály na východní straně a spojovacího koridoru hlavního vstupu.

V budově jsou lokalizovány nejen prostory pro výuku – učebny, sociální a výukové zázemí, ale především prostory pro praktickou činnost studentů a zaměstnanců. Ve 4. NP jsou umístěny dílny a laboratoře osazené stroji a zařízením na výrobu, testy a zkoušky dřeva a materiálů na bázi dřeva. Ve 2. NP je umístěna velká posluchárna (kapacita pro 160 studentů) a dvě menší učebny. Součástí projektu je pořízení moderního technologického vybavení pro laboratoře a truhlářskou dílnu.

Nově vybudované moderní zázemí technologického výzkumu zvýší atraktivnost spolupráce s FLD pro komerční subjekty působící v lesnických a dřevařských oborech, a to například v oblasti vývoje nových typů technických materiálů na bázi dřeva a modifikace jejich vlastností.

Zdroj: J. Beránek, tiskový mluvčí ČZU, 8. ledna 2016