ČMMJ: Zamítavý rozsudek Soudního dvora Evropské unie je pro myslivce zklamáním

Zamítavý rozsudek Soudního dvora Evropské unie je pro myslivce zklamáním, i když ne překvapením.  Uvedli to zástupci Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) ve svém vyjádření k rozhodnutí Soudního dvora  Evropské unie, který v úterý zamítl žalobu České republiky proti směrnici omezující držení zbraní. Česká republika se žalobou domáhala zrušení celého novelizovaného znění směrnice.

Česká republika proti směrnici o omezení držení zbraní vystupovala už před jejím schválením. Důvodem bylo, že směrnice prý zasahuje do práv vlastníků legálně držených zbraní. Unijní soud konstatoval, že české námitky nejsou opodstatněné.

Zde je vyjádření ČMMJ:

Věřili jsme alespoň v kompromisní rozsudek spočívající v částečném uznání žaloby a zrušení těch nejkontroverznějších částí směrnice. Žaloba byla kvalitně a detailně zpracována a opírala se o vážné žalobní důvody, s kterými se ztotožňujeme, tedy porušení zásady svěření pravomocí, porušení zásady proporcionality, porušení zásady právní jistoty, porušení zásady zákazu diskriminace.

Tím, že Soudní dvůr EU potvrdil technicky i právně pochybnou „odzbrojovací směrnici“, která ale ve skutečnosti vůbec neřeší terorismus, určil za vzor přístupu ke zbraním země s nejpřísnějšími restrikcemi, jako jsou například Francie či Velká Británie. Zde už obyčejný člověk dávno nesmí mít legální obrannou zbraň, a to ani kapesní nůž ani sprej. Zločinci ale nelegální zbraně mají a k útokům je využívají téměř každý den.

Jmenované země se v žebříčku bezpečnosti nacházejí ve čtvrté až šesté desítce za Sierrou Leone či Ghanou. ČR je desátá a před ní jsou jen čtyři další země EU. Není divu, že ani v zemích, kde již mají směrnici implementovánu, či tam, kde mají zbraňovou legislativu dokonce přísnější, pravidla nastavená směrnicí nefungují. Směrnice byla totiž ušita horkou jehlou během pouhých pěti dní po útocích v Paříži v listopadu 2015. Místo teroristů však odzbrojuje zákona dbalé držitele legálních zbraní.

Tuto vůbec první žalobu ČR na orgány EU nyní považujeme za uzavřenou a díváme se do budoucna. Již dva roky pracujeme v expertní skupině Ministerstva vnitra na tzv. implementační novele. Oceňujeme konstruktivní přístup ministerstva, díky němuž byly akceptovány stovky připomínek odborné veřejnosti, a věříme, že Česká republika si i díky tomu udrží svůj vysoký bezpečnostní standard.

Jaké dopady bude mít potvrzení směrnice pro střelce a myslivce?
  • Zkrátí se doba platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let.
  • Nově budou zakázány některé samonabíjecí zbraně a standardní zásobníky na více než 21 (u krátkých) resp. 11 (u dlouhých) nábojů. To přinese právní nejistotu, kdy zbraň bude plynule měnit kategorii z povolené (B) na zakázanou (A) podle vloženého zásobníku.
  • Nově budou muset být registrovány poplašné a signální zbraně, reprodukce historických zbraní (jedno- a dvouranné tzv. předovky) a také znehodnocené střelby neschopné zbraně, kterých mají i myslivci desetitisíce kusů visících „v hájenkách na krbem“.

Největší nebezpečí pro myslivce i pro bezpečnost ČR však nespatřujeme ani tak v dnešním rozhodnutí soudu a v dnešní podobě nekvalitní směrnice, ale v budoucím „utahování šroubů“. Nejedná se jen o palné zbraně, ale i o chystaný zákaz olověného střeliva, za které není adekvátní náhrada, doporučení na zákaz nošení obyčejných nožů, které před rokem přijal Evropský parlament, aj.

Sama zbraňová směrnice pak obsahuje zmocnění pro Evropskou komisi po třech letech od přijetí, tedy již v roce 2020, směrnici revidovat a doplnit, a to pouhým rozhodnutím samotné Komise. Ta se už od začátku (slovy předchozího předsedy Jean-Claude Junckera) netají tím, že „směrnice je málo ambiciózní“. Není nejmenších pochyb o tom, že místo opravdového boje proti terorismu přijdou další regulace legálního držení zbraní.

Zdroj: ČMMJ

Podrobné informace k tématu: http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/cesko-musi-prijmout-prisnejsi-pravidla-pro-drzeni-zbrani

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_rabit023