Chceme být autoritou s jasnou vizí

Rozhovor s místopředsedou Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jiřím Červenkou vyšel v Myslivosti 3/2018 a vyvolal celou řadu diskuzí jak mezi řadovými myslivci, tak i okresními funkcionáři. Byť zatím uvedené návrhy nijak oficiálně Myslivecká rada ČMMJ neschválila, je třeba, aby se o návrzích a možných záměrech diskutovalo. Členové ČMMJ tedy mají možnost  vyjádřit svůj názor.

Nespočítaně na mnoha místech se v poslední době probírá, co a jak bude dál s Českomoravskou mysliveckou jednotou, kam vlastně jdeme a směřujeme. A je třeba s potěšením konstatovat, že se začaly pravidelně zveřejňovat názory nejvyššího vedení ČMMJ, že se otevřela otázka toho, co Jednotu trápí a co by se mělo změnit. Začalo se prostě mluvit nahlas i o záležitostech, o kterých se v minulosti mluvilo maximálně šeptem v ústraní. A že to členové s povděkem akceptují mimochodem také dokazují mnohé telefonáty a pozitivní ohlasy přicházející do redakce. Nejen proto jsem se vypravil až na samou západní výspu republiky, kde jsem si v kanceláři povídal o výhledech do nejbližších měsíců a let s místopředsedou ČMMJ Ing. Jiřím Červenkou.

Celý rozhovor najdete na stránkách Myslivosti zde: http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Chceme-byt-autoritou-s-jasnou-vizi

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_romeolu