Boubín je pro turisty až do února uzavřen

Až do 10. února příštího roku bude pro návštěvníky uzavřen vstup do Národní přírodní rezervace Boubín. Od 10. listopadu jsou uzavřeny všechny turistické trasy, včetně cesty okolo Boubínského pralesa i přístupových komunikací k rozhledně Boubín.

Státní podnik Lesy České republiky, Lesní závod Boubín, požádal o udělení zákazu vstupu z důvodu rozsáhlých polomů, jež způsobila větrná kalamita na konci října tohoto roku. Lesní porosty jsou velmi narušené a stále hrozí akutní nebezpečí pádu nalomených a polovyvrácených stromů. Tím může dojít k ohrožení zdraví a životů návštěvníků.

Zdroj: Národní park Šumava

Foto Boubínského pralesa: Pavel Hubený