Otrávené návnady jsou hrozbou pro vzácné dravce

Flying birds of prey golden eagle with large wingspan, photo with snow flake during winter, dark forest in background

Každý rok uhynou na následky otravy desítky živočichů, mezi nimiž jsou i vzácní a chránění dravci, jako je orel mořský nebo skalní. Vyberou si totiž k potravě otrávené návnady nastražené na vydry, kuny či lišky. Ačkoliv pachateli, který takovou návnadu nastraží, hrozí přísný trest, případů pytláctví a trávení živočichů ve volné přírodě, a tedy i těch zvláště chráněných druhů, přibývá. Situaci by mohla zmírnit připravovaná Národní strategie pro boj s nelegálním zabíjením volně žijících živočichů. Navíc otrávené návnady od letoška začne vyhledávat vycvičený pes, kterého získá Česká společnost ornitologická díky mezinárodnímu projektu dotovanému Evropskou unií. 

Z nevládních organizací se v České republice problematikou otrav ptáků aktivně zabývá Česká společnost ornitologická (ČSO). Od roku 2006 provozuje veřejně přístupnou databázi případů otrav (http://www.karbofuran.cz). Ta doposud eviduje na 160 otrávených jedinců vzácných dravců (orlů, sokolů nebo luňáků) na více než 120 lokalitách v ČR. Ročně podle statistik uhyne až 10 orlů mořských (v loňském roce to bylo 12 orlů), kteří patří mezi kriticky ohrožený druh a jsou největším druhem dravců u nás. Mezi dalšími oběťmi jsou orli skalní, luňáci červení i hnědí, sokoli stěhovaví, káně rousná i lesní, straky, vrány, krkavci, ale samozřejmě i domácí psi a kočky. Nejčastěji použivají pachatelé látku karbofuran, dříve používanou na ochranu rostlin, jejíž užití je od roku 2007 v Evropské unii zakázáno.

“Karbofuran se používal v zemědělství k hubení hmyzích škůdců a dodnes ho – i přes zákaz – travičům hojně slouží k likvidaci zvířat. Několik kapek tohoto jedu dokáže spolehlivě usmrtit prakticky cokoli živého. Zřejmě proto se v české krajině objevují návnady napuštěné karbofuranem, pomocí nichž se lidé zbavují lišek, kun nebo vyder. A mimoděk se jimi otráví i dravci nebo pes na procházce. Otrávené návnady si svůj cíl nevybírají, a tak jejich přičiněním umírají i vzácná a ohrožená zvířata,” doplňuje místopředseda České společnosti ornitologické Vojtěch Kodet.

lunak-cerveny-pristava-na-louce

ČSO a Ministerstvo životního prostředí jsou partnery projektu z programu LIFE.  Díky tomuto projektu získá ČSO psa vycvičeného k hledání otrávených živočichů a položených návnad a bude využit v rámci spolupráce s Policií ČR při řešení zjištěných případů.

Další organizací, která se v ČR systematicky zabývá “otravami zvířat” je ALKA Wildlife. Od roku 1992 se zaměřuje na ochranu a výzkum vydry říční. „Z našeho výzkumu vyplývá, že ročně mohou být v ČR upytlačeny řádově desítky vyder. Pokud se týká četnosti případů v krajích, lze odhadnout, že asi jedna třetina všech případů se stala na území Jihočeského kraje a jedna třetina v Kraji Vysočina. V otravách karbofuranem však Vysočina vede – tento jed je zde využit ve většině případů nalezených vyder. Mimo trávení se tu také nelegálně loví, a to zejména do želez či střelnou zbraní,“ zdůrazňuje ředitelka ALKA Wildlife Kateřina Poledníková.

Common buzzard (Buteo buteo)

Nelegální zabíjení zvířat představuje významný druh trestné činnosti v oblasti životního prostředí – například za usmrcení chráněného živočicha hrozí pachateli až 3 roky za mřížemi. Velkou oporou v takových situacích je spolupráce s veřejností a každý, kdo se setká s případem nelegálního zabíjení zvířat, by to měl neprodleně oznámit na policii a sdělit jí co nejvíce detailů. Rozhodujícím faktorem pro vyřešení případů je totiž právě včasné sdělení informací a určení příčiny úhynu živočichů.  Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem vnitra spolu s dalšími organizacemi a sdruženími, jako je např. Českomoravská myslivecká jednota připravuje Národní strategii pro boj s nelegálním zabíjením volně žijících živočichů, s důrazem na otravy živočichů. V její režii vzniká také metodika využitelná pro širokou veřejnost s návodem, jak postupovat v případě nálezu, jak rozpoznat, že jde o otravu nebo koho v takových případech kontaktovat.

Více informací:

http://www.mzp.cz/

http://www.cso.cz/

http://www.karbofuran.cz/

http://www.alkawildlife.eu/

Ilustrační fotografie: 123 RF

  1. Orel skalní za letu. Autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_ondrejprosicky
  2. Luňák červený. Autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_mbridger68
  3. Káně lesní. Autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_kwasny221