„Na Šumavu přichází Doba jasných pravidel,“ říká Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava

Chystaný zákon o Šumavě náš největší národní park vyvede z doby temna. Skončí zmatky, zkreslené výklady a chaos. Péče o lesy národního parku získá jasná pravidla. Ta už pak nikdo nebude moci svévolně a účelově změnit. Zákon také stanoví velikosti prvních zón, kde platí ty nejpřísnější předpisy ochrany přírody. „První zóna i rozsah bezzásahových území budou de facto největší za dvacet let fungování Národního parku Šumava. Zákon o Šumavě v žádném případě neotevře dveře developerům ani dřevařské lobby,“ uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Kde vidíte důvody největších problémů současné Šumavy? A proč potřebuje Šumava novou dobu, nový zákon?

Největší problémy na Šumavě vznikly po roce 2007. Tuto dobu fungování Národního parku Šumava, bych nazval „Dobou temna“. Největší průšvih se stal tím, že z osobních názorů dvou lidí tehdejšího ministra životního prostředí a ředitele Správy NP a CHKO Šumava se změnil kompletně celý management Národního parku Šumava. Plán péče se strčil pod stůl, obešly se obce při vyjednávání o managementu lesa. V rozporu s názorem zákonných členů Rady Národního parku Šumava, což je nejvyšší dozorový orgán správy parku se změnil způsob péče o les. Což může být klasifikováno jako rozpor se Zákonem o ochraně přírody a krajiny. Z rozhodnutí dvou mužů se vyhlásila bezzásahovost v nejméně vhodnou dobu a navíc se posléze potají porušovala. Do médií a do regionu se hlásala slova jako „konečně společně“. Realita byla ale úplně jiná. Největší průšvihy přicházejí, když se slova a činy rozcházejí a to se tehdy dělo v plné parádě. Ztratila se důvěra, vytvořil prostor pro obecnou nespokojenost. Nastolení jasných a těžko měnitelných pravidel je bezesporu hlavní motivací proto udělat nový a velmi přesný zákon o Národním parku Šumava. Více zde:

Zdroj: www.npsumava.cz, 8. května 2013