Kalendář událostí

Odborný seminář „Novela lesního zákona“ v Praze – Změny a dopady nových pravidel

Jste vlastníkem lesa nebo jeho správcem? Novela lesního zákona přináší řadu důležitých změn. Přijďte se s nimi seznámit na odborný seminář "Novela lesního zákona“, který se koná 12. března 2020 v Praze. Seminář pořádá společnost SEMKON, s.r.o., ve spolupráci se SVOL. Co se (mimo jiné) dozvíte? Mezi nejdůležitější změny patří výčet základních povinností odborného lesního hospodáře, zavedení opatření obecné povahy jako právní formy, kterou mohou orgány státní správy lesů napříště ukládat opatření v případech, kdy má být vydáno konkrétně formulové opatření v zájmu ochrany lesa, jež se dotýká blíže neurčeného okruhu adresátů, dále ustanovení o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence, zpřesnění podmínek pro udělení licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře, odstranění terminologických rozporů a s tím související upřesnění postupu orgánů státní správy lesů vyvolaných změnami některých právních předpisů. Zajímá Vás, jak novela zákona o lesích může ovlivnit Vaše podnikání? Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků a autorů zákona. Přednášet a na Vaše otázky odpovídat budou:
  • Radomír Charvát, člen předsednictva SVOL, jednatel LDO Vysoké Chvojno s. r. o.
  • Mgr. Petr Dvořák, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství
  • JUDr. Jaromír Kyzour, advokát, AK Kyzour
Všechny podrobnosti k semináři, možnosti přihlášení a výši vstupného naleznete ZDE. Členové SVOL mají v rámci členství na seminář vstup se slevou. V případě dotazů kontaktujte pí Soňu Miňovskou, tel. 774 457 267, email: minovska@semkon.cz