Kalendář událostí

Seminář na ochranu drobné zvěře s ukázkou v praxi

Seminář Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře bude 25. července v Hradci Králové. A budou další. 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. ve spolupráci s Ekologickou komisí ČMMJ a příslušným Okresním mysliveckým spolkem (HK, ČB, Plzeň, Příbram) zve myslivce, vlastníky lesní a zemědělské půdy, zemědělce a osoby s nimi spolupracující na dvoudenní vzdělávací akci se zaměřením na obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti honiteb a dosažení vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu agrární krajiny.

(1. den – teoretická část, 2. den exkurze v konkrétní honitbě, kde je způsob hospodaření již uplatňován). Účast na semináři je bez poplatku. Financuje Ministerstvo zemědělství, Program rozvoje venkova. Pro přihlášení nebo více informací kontaktujte pracovníka sekretariátu Ing. Janu Adámkovou: jana.adamkova@cmmj.cz

Další termíny:

  • 22. - 23. srpna 2019, České Budějovice
  • 26. – 27. září 2019, Plzeň
  • 24. – 25. října 2019, Příbram
Zdroj: http://www.cmmj.cz

Noc vědců v Národním zemědělském muzeu

Noc vědců: Zemědělská věda – šetrně k planetě

27. 9. 2019, 17:00–22:00
I letos vás čekají experimenty, workshopy, přednášky, soutěže, ochutnávky a mnoho dalšího. Přijďte blíže poznat vědce, jejich práci a přínos pro naši společnost. Letos na téma Šetrně k planetě.
Noc vědců je veřejně přístupná akce, jejímž posláním je popularizace vědy a techniky. Na stovkách míst v Evropě se na jeden den na přelomu září a října ve večerních hodinách zpřístupní vědecká a výzkumná pracoviště včetně univerzit a zábavnou formou je dána široké veřejnosti možnost poznávat vědu, a to doslova všemi smysly. Podrobný program: https://www.nzm.cz/akce/noc-vedcu-zemedelska-veda-setrne-k-planete