Kalendář událostí

Podpora lesního hospodářství z PRV a národní dotace do lesního hospodářství

Datum: 18.9.2019  8:45 – 14:00
Místo konání: Brno
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Cílem semináře pořádaném v Brně je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova 2014-2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. Druhá část semináře je zaměřena na poskytování národních dotací do lesního hospodářství a s podporami PGRLF. Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou veřejnost. Pozvánka na seminář zde