Kalendář událostí

Myslivecké slavnosti svatého Eustacha Křivoklát 2019

Ve starobylém hradu uprostřed dávných loveckých revírů českých knížat a králů, kolébce české myslivosti a místě, kde se rodila česká státnost, se již počtvrté setkají stoupenci odkazu kulturního dědictví myslivosti, lesníci, příznivci lovecké hudby, umění, ctitelé jedinečné přírody Křivoklátska, historie a milovníci nevšedních zážitků. Sobota 14. září 2019 9.00 zahájení na nádvoří hradu Festival lovecké hudby Festival filmů o myslivosti a ochraně přírody - patron Václav Chaloupek Lovecká jízda vedená Václavem Chaloupkou, čtyřnásobným vítězem Velké pardubické Den přírody a myslivosti - slavnost s průřezem mysliveckých činností - kynologie, sokolnictví, vábení, trofeje, myslivecké tradice, vypravení lovecké skupiny, svatohubertská mše, koncert laureátů festivalu, lesní pedagogika a dětské soutěže, výstavy fotografií a maleb, laserová střelnice atd.

Podpora lesního hospodářství z PRV a národní dotace do lesního hospodářství

Datum: 18.9.2019  8:45 – 14:00
Místo konání: Brno
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Cílem semináře pořádaném v Brně je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova 2014-2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. Druhá část semináře je zaměřena na poskytování národních dotací do lesního hospodářství a s podporami PGRLF. Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou veřejnost. Pozvánka na seminář zde

Myslivecký jarmark na hradě Houska

21. září, 10.00 Během dne se představí Ruda Slaba a jeho smečka loveckých psů. Katka Pražáková s japonskými loveckými psy. Prezentace zaměřovací lovecké techniky. Pavel Kumžák předvede vábení různých druhů zvěře. Dravci ze sokolnické stanice Rozárka. Prohlídky tajemstvími a záhadami opředeného hradu.  

Workshopy: Recyklování dřeva v současné praxi

V rámci prvního workshopu 23. 9. 2019 na ČAZV (Velký sál Domu zemědělské osvěty, Slezská 100/7, Praha 2) bude kladen důraz na problematiku zpracování dřeva a právní regulace tohoto odvětví. Workshop je určen nejen odborné, ale především široké veřejnosti, která má o tuto velmi aktuální tématiku zájem.

Druhý navazující workshop konaný 26. 9. 2019 na půdě Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze cílí na ukázku příkladů dobré a špatné praxe v recyklování dřeva. Účastníci se budou moci podívat do špičkově vybavených pracovišť a shlédnout tak ukázky analýz, významných výstupů a produktů. V rámci tohoto workshopu bude připravena i poutavá přednáška na dané téma.

Více informací: https://www.fld.czu.cz/cs/r-7189-aktuality/recyklovani-dreva-v-soucasne-praxi-prij-te-diskutovat-na-wor.html

Seminář na ochranu drobné zvěře s ukázkou v praxi

Seminář Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře bude 25. července v Hradci Králové. A budou další. 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. ve spolupráci s Ekologickou komisí ČMMJ a příslušným Okresním mysliveckým spolkem (HK, ČB, Plzeň, Příbram) zve myslivce, vlastníky lesní a zemědělské půdy, zemědělce a osoby s nimi spolupracující na dvoudenní vzdělávací akci se zaměřením na obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti honiteb a dosažení vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu agrární krajiny.

(1. den – teoretická část, 2. den exkurze v konkrétní honitbě, kde je způsob hospodaření již uplatňován). Účast na semináři je bez poplatku. Financuje Ministerstvo zemědělství, Program rozvoje venkova. Pro přihlášení nebo více informací kontaktujte pracovníka sekretariátu Ing. Janu Adámkovou: jana.adamkova@cmmj.cz

Další termíny:

  • 22. - 23. srpna 2019, České Budějovice
  • 26. – 27. září 2019, Plzeň
  • 24. – 25. října 2019, Příbram
Zdroj: http://www.cmmj.cz