Kalendář událostí

Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a národní dotace do lesního hospodářství

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na dva jednodenní semináře pořádané pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekce lesního hospodářství. Cílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. V průběhu semináře budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství a s podporami PGRLF. Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost. Termíny a místa konání seminářů 30.5.2019 VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505, 674 23 Třebíč 6.6.2019 SOŠ veterinární Hradec Králové, Pražská 68, 500 04 Hradec Králové - Kukleny Program semináře 8:45 – 9:00 Registrace 9:00 – 9:30 PRV – obecné informace 9:30 – 10:15 Investiční opatření PRV 10:15 – 11:00 Environmentální opatření PRV 11:00 – 11:30 Přestávka na oběd 11:30 – 13:00 Ochrana lesa – nakládání s přípravky na ochranu rostlin 13:00 – 15:30 Národní podpory LH - finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle NV 30/2014 Sb., podpory PGRLF, a.s., Národní program genofondu lesních dřevin Přihlašujte se prostřednictvím webové aplikace na adrese www.uzei.cz/akce. Přihlášení proveďte nejpozději pět pracovních dní před termínem semináře. Účast na semináři je bezplatná, cestovné a případné další náklady si hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace. V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na organizačního garanta: Bc. Jana Pudilová Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 tel: 725 108 164, 222 000 432 email: pudilova.jana@uzei.cz