Kalendář událostí

Den v lese

Setkání veřejnosti a dětí s lesníky, pracovníky ochrany lesa a všemi, kteří mají rádi přírodu. Sobota 4. května 2019, Trutnov, u památníku generála Gablenze v lesoparku Zahájení akce 13.00 Soutěže pro děti, seznámení s lesnictvím a ochranou přírody v Trutnovském regionu Ukázka lesní techniky a dravců    

Národní výstava myslivosti

Národní výstava myslivosti se v roce 2019 bude konat společně s Národní výstavou hospodářských zvířat a Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory - profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím. více informací: https://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/

Dny otevřených dveří v Arboretu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU

Dny otevřených dveří v Arboretu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Kostelci nad Černými lesy se budou letos konat 18. a 19. května od 9:00 do 17:00. Každou celou hodinu je možné jít na prohlídku s průvodcem od chaty Pravdomila Svobody. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno, zaparkovat lze přímo u arboreta. K arboretu se lze přiblížit pomocí PID do zastávky Kostelec n. Č. l. Truba (bus č. 660) nebo Kostelec n. Č. l. Trativody či nám. (bus č. 381 a 387). Kromě hlavního vchodu dostupného přes statek Hošť bude otevřena i spodní brána u rybníka. Téměř až k němu vede žlutá turistická značka z černokosteleckého náměstí. https://arboretum.czu.cz/cs/r-12537-aktuality-arboretum-fld/dny-otevrenych-dveri-18-a-19-kvetna.html

Natura Viva 2019

24. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě, Lysá nad Labem středa 22. – neděle 26. května 2019 soustředí takřka všechny významné firmy podnikající v oborech myslivosti, rybářství, včelařství a potřeb pro pobyt v přírodě. Spolupořadatelské svazy - Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz a Český svaz včelařů - připravily pro letošní výstavu reprezentativní expozice, v nichž návštěvníky seznámí jak se svojí činností, tak i s řadou novinek, které jsou na úseku jejich působnosti aktuální. V komerční části výstavy si budou moci návštěvníci na stáncích renomovaných výrobců a obchodníků koupit vše, co pro pobyt v přírodě a k vykonávání své záliby mohou potřebovat, a to i lovecké zbraně či rybářské náčiní. Více informací: https://www.vll.cz/natura-viva

Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a národní dotace do lesního hospodářství

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na dva jednodenní semináře pořádané pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekce lesního hospodářství. Cílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. V průběhu semináře budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství a s podporami PGRLF. Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost. Termíny a místa konání seminářů 30.5.2019 VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505, 674 23 Třebíč 6.6.2019 SOŠ veterinární Hradec Králové, Pražská 68, 500 04 Hradec Králové - Kukleny Program semináře 8:45 – 9:00 Registrace 9:00 – 9:30 PRV – obecné informace 9:30 – 10:15 Investiční opatření PRV 10:15 – 11:00 Environmentální opatření PRV 11:00 – 11:30 Přestávka na oběd 11:30 – 13:00 Ochrana lesa – nakládání s přípravky na ochranu rostlin 13:00 – 15:30 Národní podpory LH - finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle NV 30/2014 Sb., podpory PGRLF, a.s., Národní program genofondu lesních dřevin Přihlašujte se prostřednictvím webové aplikace na adrese www.uzei.cz/akce. Přihlášení proveďte nejpozději pět pracovních dní před termínem semináře. Účast na semináři je bezplatná, cestovné a případné další náklady si hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace. V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na organizačního garanta: Bc. Jana Pudilová Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 tel: 725 108 164, 222 000 432 email: pudilova.jana@uzei.cz