Kalendář událostí

Týden vědy a techniky v Národním zemědělském muzeu

100 let české zemědělské vědy a techniky v Národním zemědělském muzeu. V týdnu od 6. do 11. listopadu  připravilo NZM přednášky, konferenci, prezentace výzkumných ústavů i filmové projekce či kurz vaření.
prezentace výzkumných ústavůpřednáškykurz vaření > Mezinárodní agrární historická konference 2018filmové projekcevýstava Největší objev. Fenomén zemědělství ve 100 předmětechmuzejní expozice
 

Interaktivní prezentace a přednášky výzkumných ústavů

Výzkumné ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství, vám poutavým způsobem přiblíží zemědělské vědy a výzkum včetně jejich aktérů za posledních 100 let. Pro návštěvníky budou připraveny interaktivní prezentace, přednášky, soutěže pro děti, pracovní listy, experimenty, ochutnávky a mnoho dalšího. Podrobné informace: https://www.nzm.cz/akce/tyden-vedy-a-techniky

XXI. Sněm lesníků – Zlomové okamžiky v lesnictví za uplynulých 100 let od vzniku ČSR

Semináře: Aktuální témata lesního hospodářství

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R. O. ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH S AKREDITACÍ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY vás zve na semináře AKTUÁLNÍ OTÁZKY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V rámci semináře budou posluchači seznámeni a obsahem návrhů a s aktuálním stavem projednávání právních předpisů týkajících se lesního hospodářství, konkrétně zejména s:
  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,
  • změnou vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti, o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže  (vyhláška č. 76/2018 Sb.),
  • návrhem vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,
  • návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
  • návrhem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence.
Termíny a místa konání 7. listopadu 2018, EA hotel Populus v Praze 4. prosince 2018, hotel Prometheus v Brně Více informací naleznete v pozvánce nebo na webových stránkách www.ekomonitor.cz.

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře Cílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochraně lesa a s možnostmi čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích.
Termín konání Místo konání Volno Přihlásit se
8. 11. 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře Školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 14 ze 20 Přihlásit se
13. 11. 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno 16 ze 20 Přihlásit se
Kontaktní osoba:  Bc. Jana Pudilová, 725 108 164, 222 000 432, pudilova.jana@uzei.cz Program:
08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 10:30 Legislativa v oblasti lesního hospodářství
10:40 – 11:40 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin
11:40 – 12:15 Přestávka na oběd
12:15 – 13:45 Finanční podpory v lesním hospodářství
13:55 – 15:30 Ochrana lesa

Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – Návrat velkých šelem a ochrana stád

Seminář pro zemědělce hospodařící na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. I do Krkonoš již zavítal vlk obecný. Jaké je přirozené chování vlka v kulturní krajině a jak předcházet konfliktům mezi vlkem a zemědělcem? Cena: zdarma Program: 9.30–11.00 AEKO – účel opatření, princip kalkulace plateb a další (Ing. Josef Makovský Ph.D., MZe ČR) 11.00–11.30 přestávka 11.30–13.00 Návrat velkých šelem (nejen) do Krkonoš a snížení konfliktů (Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Hnutí DUHA) 13.00–13.30 diskuse 13.30–14.00 představení nového projektu na podporu a obnovu lučních porostů na území KRNAP – možnost rozšíření hospodaření (Mgr. Andrea Svobodová, Správa KRNAP) Kontakt: Andrea Svobodová | 499 456 316 nebo 737 225 438 | asvobodova@krnap.cz Místo/oblast: Vrchlabí, KCEV Krtek / Střední Krkonoše Kategorie: KCEV Krtek Vrchlabí