Kalendář událostí

Seminář: 100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.   Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství a VLS ČR, s.p. Podrobné informace a přihláška: http://cesles.cz/odborne-akce/seminar/100-let-velkych-lesnich-kalamit-ve-stredni-evrope