Kalendář událostí

Seminář Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014-2020

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá semináře na téma  Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014-2020, národní dotace do lesního hospodářství. Cílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. V průběhu semináře budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství. Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost. 6. 9. 2018 Hotel Arena, Jeroýmova 570/22, 460 07 Liberec 12. 9. 2018 Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk Více informací a údaje o přihlášení: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/bulletin_tei/Pozvanka_PRV_2018_podzim.pdf

Myslivecké slavnosti svatého Eustacha Křivoklát 2018

Ve starobylém hradu uprostřed dávných loveckých revírů českých knížat a králů, kolébce české myslivosti a místě, kde se rodila česká státnost, se již počtvrté setkají stoupenci odkazu kulturního dědictví myslivosti, lesníci, příznivci lovecké hudby, umění, ctitelé jedinečné přírody Křivoklátska, historie a milovníci nevšedních zážitků.
Sobota 8. září 2018
Rámcový program 9.00 zahájení na nádvoří hradu Křivoklátu Festival lovecké hudby, patron Tomáš Czernin, senátor Parlamentu ČR Festival filmů o myslivosti a ochraně přírody, patron Václav Chaloupek, senátor Parlamentu ČR Lovecká jízda vedená Václavem Chaloupkou, čtyřnásobným vítězem Velké pardubické Den přírody a myslivosti – slavnost s průřezem mysliveckých činností – kynologie, sokolnictví, vábení, trofeje, myslivecké tradice, vypravení lovecké skupiny, svatohubertská mše, koncert laureátů festivalu, lesní pedagogika a dětské soutěže v tvůrčí dílně, výstavy díla medailéra a šperkaře R. Provazníka, dřevořezeb P. Třísky, fotografií a maleb s tématikou zvěře a přírody, laserová střelnice, trenažér chytání ryb, tematické propagační a prodejní stánky, další program včetně možnosti prohlídky hradních expozic. Záštita: ministr zemědělství Hlavní partneři: Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, Lesy České republiky, s. p. Partner: Vojenské lesy a statky České republiky, s. p. Mediální partneři: Svět myslivosti a Lesnická práce Pořádá: NPÚ – správa hradu Křivoklát a Společnost hájovny Křiniště, z. s., ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., prostřednictvím LS Křivoklát a LS Lužná, Městysem Křivoklát, Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze a Střední lesnickou školou a Středním odborným učilištěm Křivoklát.

XI. Svatohubertské kulinářské slavnosti

v sobotu 15. 9. 2018 od 10.00 na návsi v Klokočné (Praha-východ) Program: 10.00  Slavnostní zahájení s mysliveckým průvodem 10.20  promluva u kapličky sv. Huberta 10.30  beseda s Naďou Konvalinkovou 11.00  koncert Karla Vágnera 11.30  ukázka vábení zvěře 12.00  sokolníci, statické i letové ukázky 12.30  soutěž v poznávání zvěřinových klobás 13.00  koncert Marcela Zmožka 13.15  vyhlášení nejlepších čtenářských receptů 13.30  výběr a broušení nejen loveckého nože 14.00  losování tomboly a soutěže KLASA 14.30  ukončení programu na pódiu

Za jeleny na Kladskou aneb poslech říje

Povídání o životě jelenů s poslechem říje jelena evropského a jelena sika. V polovině září soumračný a noční les oživne troubením. Nastane čas jelení říje. Zvláště působivé je období jelení říje v horských terénech, kde se troubení jelenů patřičně rozléhá, někdy i s ozvěnou.
Muzeum Cheb pořádá akci Za jeleny na Kladskou aneb poslech říje:
Den: čtvrtek 27. září 2018 Čas: 17:30 Místo: Sraz v 17:30 na Kladské před Domem přírody Slavkovského lesa. Doprava tam: Objednaný autobus z Mariánských Lázní, nádraží (17:00) – Mariánské Lázně, tržnice (17:05) – Kladská (17:20), případně lze využít linkový autobus Mariánské Lázně (17:05) – Kladská (17:25). Doprava zpět: Návrat do Mariánských Lázní objednaným autobusem v pozdních večerních hodinách (cca kolem 23:00). Trasa: Kladská Dům přírody Slavkovského lesa – Naučná stezka Kladská – Pramensko a Sítinsko – Vlček, Pluhův bor – Horní Lazy (variantně dle říje, popojíždí se autobusem, ujdeme cca 4 km, nenáročný terén). Průvodci: Ing. Václav Procházka, Ing. Tomáš Fiala a Mgr. Jana Rolková (všichni AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) Kontakt: J. Rolková, tel.: 354 401 968 Poznámka: Nutné oblečení a obuv do terénu (v noci už bývá dost chladno).

80. ročník Memoriálu Karla Podhajského, Litomyšl

Českomoravská kynologická unie, Českomoravská kynologická jednota, Českomoravská myslivecká jednota,

Okresní myslivecký spolek Svitavy

pořádají

80. ročník Memoriálu Karla Podhajského,

vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů

se zadáním titulů CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT,

ve dnech 28. – 30. září 2018

v honitbách MS Švábenice, MS Pazucha - Litomyšl, města Litomyšl.

Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR. Tato akce má dlouholetou tradici již od roku 1932. Do roku 1942 probíhaly zkoušky jednou za dva roky a v roce 1944 se muselo od jejich konání kvůli válce upustit. Od dalšího ročníku (1946) se už MKP koná každoročně.

Jubilejní ročníky jsou vždy po 10 letech přidělovány k pořádání Okresnímu mysliveckému spolku Svitavy, kdy se stává místem konání soutěže rodiště Karla Podhajského - Litomyšl.

Soutěže se účastní dvacet ohařů, z toho deset z České republiky a deset ze zahraničí. Z ČR se psi kvalifikují z Memoriálu Richarda Knolla (MRK). Na MRK psi postupují na základě výsledků z všestranných zkoušek a nominačních zkoušek, které se podle zkušebního řádu pro ohaře konají. Pokud se na MKP nepřihlásí deset psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Výběr ohařů provádí kynologická komise ČMMJ na základě kvalifikace. Zkouší se dle Řádu ČMMJ pro zkoušky loveckých psů z výkonu, platného od 6. 6. 2015.

Webové stránky akce: https://sites.google.com/view/informanweb80mkp