100 000 pro nejlepší mobilní aplikace k portálu SENOSEC.CZU.CZ. Ministr Brabec zahájil soutěž pro studenty ČZU v Praze

senosecMinistr Richard Brabec dnes spolu s rektorem České zemědělské univerzity v Praze Jiřím Balíkem zahájil soutěž pro studenty univerzity o nejlepší mobilní aplikaci k portálu SENOSEC.CZU.CZ na zlepšení ochrany zvířat při sečích. Při té příležitosti ministr Brabec předal rektorovi Balíkovi šek na 100 000 Kč. Touto částkou MŽP přispěje na studentskou soutěž a vývoj mobilních aplikací pro jednotlivé skupiny uživatelů k portálu, který byl oficiálně spuštěn 22. května v Lánech.

,,Senoseče dostaly pro své tragické následky pro zvířata smutný název srnoseče. Při sekání travních porostů ale kromě srnčat či zajíců hyne i celá řada chráněných druhů, např. drobných savců, koroptví, chřástalů, čejek a dalších ptáků. Proto jsme se rozhodli rozjet kampaň, již jsme před třemi týdny společně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, iniciativou Za živou krajinu a zástupci myslivců odstartovali symbolicky prvním plašením v terénu, na poli Školního zemědělského podniku v Lánech. Jsem rád, že po těchto několika týdnech má webový portál SENOSEC.CZU.CZ vytvořený Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze už skoro 2000 registrovaných členů, z toho 9 desítek mysliveckých spolků a přes 6 desítek zemědělských podniků, což považuji za úspěch. Doufám, že další zájemci, zejména z řad zemědělských podniků i myslivců, budou přibývat a že to přispěje k lepší spolupráci všech zúčastněných skupin. A aby se povedlo dostat webový portál mezi co nejširší okruh uživatelů, rozhodl jsem se finančně podpořit studentskou soutěž na pražské ČZU k vytvoření těch nejlepších aplikací pro mobily a tablety, tak aby bylo zadávání údajů co nejrychlejší a nejpohodlnější i přímo v terénu,“ prozrazuje ministr Richard Brabec.

,,Vážím si spolupráce, kterou se v této věci podařilo s ministerstvem navázat. Soubor mobilních aplikací, které díky soutěži vzniknou, usnadní uživatelům vzájemnou komunikaci a využívání této aplikace. Pro studenty je nejlepší motivací, když se mohou podílet na něčem, co navazuje na výuku a co má zároveň konkrétní přínos pro praxi. Všechny vzniklé aplikace vyhodnotíme a výsledky soutěže vyhlásíme letos v prosinci,“ doplňuje rektor ČZU v Praze Jiří Balík.

,,Jednotlivé aplikace pro mobilní zařízení by měly obsahovat rozšíření základních funkcí oproti současnému webovému portálu a budou uzpůsobeny pro operační systémy Android, Apple iOS nebo Windows Phone. Cílem je, aby aplikace byly přístupné a uživatelsky přívětivé pro co nejširší okruh uživatelů. Nasbíraná data budou v rámci jednotlivých aplikací ukládána na webovém portálu,“ vysvětluje Jan Bartoška z Provozně ekonomické fakulty ČZU.

,,Zkušenosti s portálem jsou pro nás myslivce zatím v zásadě pozitivní, a to přestože si lidé práci s ním zatím takzvaně osahávají. Pomáhají nám i sociální sítě, konkrétně na Facebooku už má skupina k senosečím a záchraně zvířat přes 4000 členů, kteří aktivně spolupracují při přípravě akcí v terénu, a to po celé České republice,“ dodává Lubomír Hajný z Honebního společenstva Staříč na Ostravsku, který se záchraně zvířat před sečením travních porostů věnuje přes 10 let.

Po necelém měsíci od spuštění se webový portál těší značnému zájmu. Od 24. května k dnešnímu dni bylo na něm zaznamenáno 9085 návštěv, což je v průměru přes 400 denně. Počet registrovaných uživatelů už dosáhl téměř 2000. Na portálu je dále zapsáno 90 mysliveckých spolků a 66 zemědělských podniků. Na webové mapě ČR je vytvořeno 76 záznamů o porostu, 47 o preventivních akcích a 234 zápisů o výskytu zvířat, z toho bylo zaznamenáno 53 úhynů a 31 vyplašených před sečemi.

Dlouhodobě se různými metodami plašení zvěře v sezóně sečí zabývá Katedra myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Testování těchto metod pro účely portálu zrealizovala ČZU na svých pozemcích ve Školním zemědělském podniku v Lánech. ,,Od 22. května do 1. června 2015 byly v našem školním podniku provedeny terénní práce na 234 hektarech. Akcí v terénu se zúčastnilo celkem 19 dobrovolníků z řad studentů, laické i myslivecké veřejnosti. Během terénního průzkumu byla do výběrového vzorku dodatečně zařazena i plocha luk o výměře 12 hektarů patřící soukromému zemědělci z blízkého okolí, který projevil zájem se zapojit do projektu,“ uzavírá Marek Turčáni, děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Zdroj: www.mzp.cz, 17. června 2015