Borovice pokroucená je dřevinou do nepohody i u nás, ale záleží, odkud pochází

Borovice pokroucená je dřevinou do nepohody i u nás, ale záleží, odkud pochází

Strnady – 15. listopadu 2017 – Borovice pokroucená patří k introdukovaným (dovezeným, v České republice nepůvodním) dřevinám, které jsou na pokusných plochách výzkumně testovány, zda se mohou pěstovat i v našich podmínkách. V důsledku klimatických změn již není důvodem pouze zjišťování, zda introdukované dřeviny zvýší produkci lesů, ale zda budou dostatečně odolné v měnících se podmínkách prostředí.
CELÝ ČLÁNEK »

Boubín je pro turisty až do února uzavřen

Až do 10. února příštího roku bude pro návštěvníky uzavřen vstup do Národní přírodní rezervace Boubín. Od 10. listopadu jsou uzavřeny všechny turistické trasy, včetně cesty okolo Boubínského pralesa i přístupových komunikací k rozhledně Boubín.

Ministerstvo zemědělství: Kalamitní dříví musí z lesa do konce března, ostatní těžba zakázaná není

Ministerstvo zemědělství včera vydalo nařízení, podle kterého musí vlastníci lesů odstranit do konce března příštího roku dřevo napadené kůrovcem nebo poničené letošními vichřicemi. Ostatní, takzvaná úmyslná těžba, zakázaná však není.

Potvrzeno: na Broumovsku se druhý rok po sobě narodila vlčata

Vlčí smečka se na Broumovsku pohybuje druhým rokem. Letošní rozmnožování nyní prokázaly snímky z fotopastí Hnutí DUHA, které zachytily na několika lokalitách vlčata, nejvíce tři jedince. Na Broumovsku se tak pohybuje minimálně pět vlků. Zhruba půlroční mláďata v druhé polovině října již vzrůstem dosahovala téměř velikosti svých rodičů.

Jedle bělokorá versus smrk ztepilý – vědci srovnávali jejich působení na lesní půdu

Strnady – 8. listopadu 2017 – Jaký má jedle bělokorá ve skutečnosti vliv na stav lesních půd? Je meliorační dřevinou, za jakou je pokládána? Podle vědců z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze přes značnou pozornost, věnovanou jedli z hlediska pěstování, ekologie, obnovy, dynamiky v přirozených i hospodářských lesích i ochrany lesa, je její vliv na půdu sledován jen minimálně.

Mimořádná opatření a dostatek srážek mohou zmírnit hrozící kůrovcovou kalamitu po vichřici

Po vichřici Herwart, která se prohnala na konci října Českou republikou, hrozí ve smrkových lesích další kůrovcová kalamita. Aby se zabránilo rozsáhlým škodám a další eskalaci kalamity, je podle Lesní ochranné služby nutné přijmout mimořádná opatření ze strany státní správy lesů. Důležitý bude zároveň průběh počasí v zimním období 2017/2018 a na jaře příštího roku. Přemnožení kůrovce může zarazit dostatek sněhu a následně vlhké a chladné jaro.