Vědecké poznatky z metodik mohou lesníci využít při své práci

Vědecké poznatky z metodik mohou lesníci využít při své práci

V ediční řadě Lesnický průvodce vyšly nové odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe.
CELÝ ČLÁNEK »

Nový web informuje o návratu vlků do naší přírody

Zejména pro chovatele hospodářských zvířat je určen nový web, který spustila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zájemci na stránkách www.navratvlku.cz najdou například doporučení, jak předcházet škodám na hospodářských zvířatech, kde získat na preventivní opatření finance, i jak požádat o náhradu za ty škody, ke kterým již došlo.

Ve Zlínském kraji platí další mimořádná opatření kvůli africkému moru prasat

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj (KVS) vydala ke dni 9. 1. 2018 nová mimořádná veterinární opatření v souvislosti s africkým morem prasat. Ta rozšiřují tzv. vysoce rizikovou oblast o katastrální území obcí Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí a Želechovice nad Dřevnicí.  Uvedené obce  budou muset do 15. ledna provést soupis všech hospodářství s chovem prasat a tento soupis následně do 17. 1. 2018 předat KVS.

Smlouvy v lesnickém tendru 2018+ jsou uzavřeny

 

Celkem 46 smluv uzavřel s partnery státní podnik Lesy ČR v lesnickém tendru 2018+. Poslední dvě v úterý 9. ledna. Soutěžilo se o provádění komplexních lesnických prací, pěstebních nebo těžebních činností včetně prodeje dříví, a to v letech 2018 až 2022. Šlo o 2,8 miliard korun a 5,1 milionů metrů krychlových dříví. Nejúspěšnější byla Lesní společnost Ledeč nad Sázavou s devíti smlouvami.

Lidé si pletou zvěř s popelnicí. Špagety a shnilé pečivo mohou způsobit vážné potíže

Strážci z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří a Labské pískovce na své facebookové stránce upozorňují na bezohledné chování některých návštěvníků přírody. Ti zřejmě chtějí zvěři přilepšit tím, že do přírody nosí zbytky jídla (po vánočních svátcích cukroví, chlebíčky, ale i  salát staré špagety a pod.). Místo toho ale mohou zvířatům způsobit vážné zdravotní problémy nebo dokonce smrt. Strážci CHKO proto apelují, aby lidé zvířata nepřikrmovali:

Africký mor prasat: Veterináři vyhlásí nová opatření

Státní veterinární správa (SVS) vyhlásí nová opatření v souvislosti s výskytem afrického moru prasat v okrese Zlín. V reakci na nález sedmi kusů uhynulých divokých prasat mimo oblast ohraničenou pachovými a elektrickými ohradníky nařídí obcím v celém Zlínském kraji provedení soupisu malochovů domácích prasat. Ve vymezené oblasti, kde k novým nálezům nakažených divočáků došlo, bude dočasně zakázán či velmi omezen lov divokých prasat, aby se snížilo riziko šíření nákazy dál. Malochovatelům prasat v této oblasti bude nařízeno do konce ledna prasata porazit.