Monitorovací plochy slouží ke kontrole zdravotního stavu lesa

Monitorovací plochy slouží ke kontrole zdravotního stavu lesa

Strnady – 18. září 2017 – K preventivním lékařským prohlídkám by se dalo přirovnat pravidelné monitorování konkrétních lesních ploch. Díky této kontrole lze získat cenné informace o příčinách a důsledcích poškození lesa a míře defoliace (odlistění), způsobené především znečištěním ovzduší.
CELÝ ČLÁNEK »

V červené zóně ulovili prvního divočáka

V tzv. červené zóně zamořené oblasti africkým morem prasat bylo včera večer uloveno první divoké prase. Jedná se o sele, které 13. 9. večer ulovil lovec ve Fryštáku – Dolní Vsi. Sele bylo uloveno v oblasti nacházející se vně pachových ohradníků. V tzv. vysoce rizikové oblasti ohraničené pachovými ohradníky se smí střílet pouze dospělá zvířata. 

Ministerstvo zemědělství nařídilo zastavit úmyslné těžby lesních porostů

Ministerstvo zemědělství rozhodlo nařídit podle lesního zákona dočasné úplné zastavení jiných těžeb dřeva než těžeb nahodilých. Povinnosti v návrhu opatření se vztahují na všechny vlastníky lesů na celém území ČR, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem.Dočasné zastavení jiných než nahodilých, resp. kalamitních těžeb by mělo vést také k rychlejšímu zpracování dřeva, které je již vytěženo a leží na odvozních místech nebo na skladech pil. Urychlené pilařské zpracování kůrovcem napadeného dříví podstatně přispívá k omezení šíření tohoto kalamitního škůdce lesních porostů. 

Do pátku můžete hlasovat v anketě Strom roku 2017

Ještě jeden den může veřejnost hlasovat o nejsympatičtější dřevinu v tradiční anketě Strom roku 2017.  Hlasování o tom, který strom má nejzajímavější příběh a největší podporu veřejnosti, skončí v pátek 15. září. Dvanáct kandidátů z osmi krajů usiluje o odborné ošetření a postup do evropského kola soutěže. Hlasování v anketě je zpoplatněné a finance získané pro jednotlivé finalisty se využijí k jejich ošetření či novým výsadbám. 

V rizikové oblasti je povolen individuální odlov dospělých divočáků

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj vydala mimořádná veterinární opatření, která umožní proškoleným lovcům určeným mysliveckými hospodáři honiteb v tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků) individuální odlov dospělých divokých prasat. Během 24 hodin budou moci v jedné honitbě prasata lovit maximálně tři proškolení lovci. Myslivečtí hospodáři budou muset lov koordinovat se svými kolegy ze sousedních honiteb. Mezi jednotlivými lovy bude muset být alespoň jednodenní přestávka, aby se stávající populace divočáků v honitbě zklidnila.