Myslivost

Ministr zemědělství: S africkým morem prasat úspěšně bojujeme

Dvě desítky zahraničních delegací se sešly minulý týden na mezinárodní konferenci k africkému moru prasat (AMP) na Ministerstvu zemědělství v Praze. Akce se zúčastnil také komisař Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. Česká republika je jedinou zemí, kde se i po čtyřech měsících od vypuknutí nákazy daří držet situaci pod kontrolou a nemoc se nešíří na větší území, ani do domácích chovů.

Časté dotazy v souvislosti s monitoringem Aujeszkyho choroby u divokých prasat

V souvislosti se zavedením monitoringu Aujeszkyho choroby u divokých prasat se dostává Státní veterinární správa ČR řadu dotazů. Monitoring je zaveden na základě úpravy metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017. Státní správa myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností by s těmito informacemi měla seznámit všechny uživatele honiteb ve své působnosti. Nejčastější dotazy a odpovědi na ně:

Ministr zemědělství: Za každý kus vyšetřený na Aujeszkyho chorobu dostanou lovci tisíc korun

Státní veterinární správa (SVS) dnešním dnem zahajuje monitoring Aujeszkyho choroby prasat u odlovených kusů divokých prasat na území České republiky. Poslední dlouhodobý monitoring výskytu této nákazy v populaci divokých prasat byl ukončen v roce 2013. Pravidelný monitoring je jedním z důležitých nástrojů pro udržení příznivé nákazové situace v zemi.

Do boje s africkým morem prasat se zapojí policie

Do odstřelu prasat se v oblasti výskytu afrického moru ve Zlínském kraji nově zapojí Policie ČR. Cílem je urychlit likvidaci divočáků v zamořeném území.Postup odstřelu divokých prasat v ohnisku nákazy bude na místě koordinovat Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj spolu se zástupci uživatelů honiteb. 

Vlci budí emoce: je potřeba o jejich životě mluvit

Návrat vlků, kteří do naší krajiny postupně přicházejí zejména z oblasti německé Lužice, mnohdy vyvolává emoce, zejména u chovatelů hospodářských zvířat. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko, proto v poslední době uspořádala několik besed pro myslivce, chovatele hospodářských zvířat, starosty i veřejnost. Účastníci se dozvěděli, odkud se k nám vlci šíří, jak žijí, jak předcházet škodám na hospodářských zvířatech, i jak získat náhradu za ty škody, ke kterým již došlo [1].