Myslivost

Za dospělého divočáka dostane lovec 8 tisíc korun

Ministerstvo zemědělství upravilo ve spolupráci se Státní veterinární správou opatření zavedená v reakci na výskyt afrického moru prasat (AMP). S účinností od 19. ledna dostanou lovci v celém okrese Zlín za odstřelené prase nad 50 kg 8 000 Kč, za menší kusy 4 000 Kč. Od pondělí 22. ledna se do odstřelu znovu zapojí i Policie ČR.

Odborníci navrhli řešení, jak se bránit africkému moru prasat

Odborníci z lesnických a mysliveckých institucí se shodli na nutnosti aktivního přístupu k řešení problematiky afrického moru prasat (AMP) a na schůzce, kterou svolal předseda Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) načtrli v několika bodech opatření, která by kompetentní úřady měly co nejrychleji realizovat.  Opatření by měla být učiněna ve dvou časových a prostorových rovinách. Tou první jsou okamžitá opatření týkající se území, zasažené nákazou a jeho okolí a tou druhou je soubor opatření dlouhodobé povahy s platností pro celé území ČR. Informace o jednání a závěry, včetně navržených řešení, přinášíme v plném znění: 

Ve Zlínském kraji platí další mimořádná opatření kvůli africkému moru prasat

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj (KVS) vydala ke dni 9. 1. 2018 nová mimořádná veterinární opatření v souvislosti s africkým morem prasat. Ta rozšiřují tzv. vysoce rizikovou oblast o katastrální území obcí Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí a Želechovice nad Dřevnicí.  Uvedené obce  budou muset do 15. ledna provést soupis všech hospodářství s chovem prasat a tento soupis následně do 17. 1. 2018 předat KVS.

Africký mor prasat: Veterináři vyhlásí nová opatření

Státní veterinární správa (SVS) vyhlásí nová opatření v souvislosti s výskytem afrického moru prasat v okrese Zlín. V reakci na nález sedmi kusů uhynulých divokých prasat mimo oblast ohraničenou pachovými a elektrickými ohradníky nařídí obcím v celém Zlínském kraji provedení soupisu malochovů domácích prasat. Ve vymezené oblasti, kde k novým nálezům nakažených divočáků došlo, bude dočasně zakázán či velmi omezen lov divokých prasat, aby se snížilo riziko šíření nákazy dál. Malochovatelům prasat v této oblasti bude nařízeno do konce ledna prasata porazit.

Pokud nebudeme lovit, budeme jen sbírat!

„Pouze okamžité radikální řešení přemnožené populace černé zvěře může napomoci k zastavení šíření této choroby. Zdůrazňuji slovo radikální,“ píše předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota ve svém vyjádření k aktuální, alarmující situaci s africkým morem prasat (AMP). Celý jeho apel myslivcům si můžete přečíst v plném znění: