Myslivost

Historické fotografie lovů na zámku Ohrada

Od 23. června budou na výstavě nazvané Hony a lovy … jaké to bylo v Národním zemědělském muzeu Ohrada k vidění reprodukce historických fotografií s tematikou myslivosti. Díky fotografiím pořízeným do roku 1918 si návštěvníci mohou představit a zkoumat vývoj kultury myslivosti a organizaci lovů, ať už je to dobové oblečení nebo způsob vystupování dle postavení v tehdejší společnosti. 

Projekt Senoseč na záchranu mláďat je opět velmi aktuální. Zapojit se může každý

Dobrovolníci, zemědělci a myslivci mohou aktivně chránit srnčí zvěř při květnových a červnových senosečích. Již čtvrtým rokem funguje portál http://www.senosec.cz, kde se může zaregistrovat každý, komu není lhostejné, že pod žacími stroji ročně umírají stovky mláďat. K dispozici je také mobilní aplikace, jejíž pomocí mohou zemědělci zadávat místo a čas seče. Myslivci pak informují o akcích, na které se následně přihlásí dobrovolníci. Pomocí aplikace mohou lidé hlásit úhyny nebo nálezy živých zvířat. 

Obhájíme jako myslivci svoji pozici?

V posledních dnech Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) na svých stránkách informovala o novele mysliveckého zákona u našich severních sousedů v Polsku. Pokud si ovšem někdo myslí, že nás se tento problém netýká, hluboce se mýlí. I u nás se stále častěji hovoří o nutnosti novelizace současného mysliveckého zákona. Momentálně platná zákonná norma úpravu zajisté potřebuje. Je nutno si ovšem položit otázku, zda jsme na tuto změnu skutečně připraveni. Také je možno se ptát, zda je vůbec připravena na případné změny převážná většina českých myslivců.

Ministr na veletrhu Silva Regina ocenil významné osobnosti lesnictví a myslivosti

U příležitosti zahájení mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina v Brně ocenil ministr zemědělství Jiří Milek významné osobnosti českého lesnictví a myslivosti. Vladimír Simanov obdržel Cenu Jiřího Nováka za výrazný počin v rámci lesního hospodářství v České republice a František Havránek (na horní fotografii) Uznání za celoživotní práci v myslivosti. 

Českomoravská myslivecká jednota chystá program na záchranu drobné zvěře

Ekologická komise ČMMJ připravila pro myslivce na letošních výstavách Silva Regina v Brně a Natura Viva v Lysé nad Labem workshop na téma Drobná zvěř a její životní prostředí – správná praxe, možnosti a postupy financování pro zajištění požadovaného biotopu.