SLAVNOST 450. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBORY HUKVALDY

8.10.2017
10.00

v neděli 8. října v 10.00 v amfiteátru obory na Hukvaldech.

Program slavnosti:

Slavnostní průvod myslivců s uloveným daňkem

Pasování lovce daňka

Svatohubertská mše svatá s doprovodem trubačů (hlavní celebrant biskup F. V. Lobkowicz)

Odhalení pamětní desky k výročí obory (vystoupí Dětský folklorní soubor Lašánek při ZŠ L. Janáčka na Hukvaldech)

http://www.oborahukvaldy.cz/