Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019

16.4.2019
8.3016.30

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Lesní ochranná služba
pořádá celostátní seminář s mezinárodní účastí

Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019:
Historie a současnost kůrovcových kalamit ve střední Evropě

16. dubna 2019

Průhonice
Vzdělávací a informační centrum Floret

Pracovníci Lesní ochranné služby (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. seznámí účastníky semináře s problematikou výskytu
škodlivých činitelů v lesních porostech Česka v roce 2018 a s jejich předpokládaným stavem v roce 2019. Účastníci semináře budou dále informováni o současné situaci v ochraně lesa na Slovensku a v Polsku.
Druhá část semináře bude zaměřena na téma „Historie a současnost kůrovcových kalamit ve střední Evropě“. K tomuto tématu budou předneseny odborné
referáty z oblastí Rakouska, Bavorska, Saska, Polska, Slovenska a Česka.
Seminář je určen především vlastníkům lesa, provozním pracovníkům v ochraně lesa, zaměstnancům státní správy (MZe, pracovišť KÚ aj.) a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Více informací a přihláška: http://www.vulhm.cz