Kalendář událostí

Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a národní dotace do lesního hospodářství

30.5.2019
8.4515.30
6.6.2019
8.4515.30

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na dva jednodenní semináře pořádané pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekce lesního hospodářství.

Cílem seminářů je seznámit účastníky s obsahem Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. V průběhu semináře budou účastníci rovněž seznámeni s poskytováním národních dotací do lesního hospodářství a s podporami PGRLF.

Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Termíny a místa konání seminářů

30.5.2019
VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505, 674 23 Třebíč
6.6.2019
SOŠ veterinární Hradec Králové, Pražská 68, 500 04 Hradec Králové – Kukleny

Program semináře
8:45 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:30 PRV – obecné informace
9:30 – 10:15 Investiční opatření PRV
10:15 – 11:00 Environmentální opatření PRV
11:00 – 11:30 Přestávka na oběd
11:30 – 13:00 Ochrana lesa – nakládání s přípravky na ochranu rostlin
13:00 – 15:30 Národní podpory LH – finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle NV 30/2014 Sb., podpory PGRLF, a.s., Národní program genofondu lesních dřevin

Přihlašujte se prostřednictvím webové aplikace na adrese www.uzei.cz/akce. Přihlášení proveďte nejpozději pět pracovních dní před termínem semináře.
Účast na semináři je bezplatná, cestovné a případné další náklady si hradí účastníci nebo jejich vysílající organizace.

V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na organizačního garanta:

Bc. Jana Pudilová
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
tel: 725 108 164, 222 000 432 email: pudilova.jana@uzei.cz

Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé 2019

8.6.2019
8.0016.30

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Lipník nad Bečvou pořádá ve spolupráci s Armádou ČR akci pro veřejnost, na které se prezentuje myslivost, lesní pedagogika, vojenská technika, závody chladnokrevných koní, ale také výstava loveckých psů. Součástí akce v přírodním areálu Heřmánky je také chovatelská přehlídka trofejí z místních honiteb VLS, které jsou domovem nejkvalitnější populace jelena evropského v ČR.

KDY: sobota 8. června 2019 od 8.00 do 16.30 hodin

KDE: areál Heřmánky na Libavé, GPS: 49.6476694N, 17.6018094E

PROGRAM:
Chovatelská přehlídka trofejí z honiteb divize VLS Lipník n. B.
Přehlídka a Výstava trofejí zvěře ulovené v honitbách VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou v myslivecké sezóně 2017/2018 včetně prohlídky jeleních shozů z honitby Libavá z jarní sezóny 2018
8.00 Otevření přehlídky
9.00 Slavnostní zahájení a průvodní slovo ke shozům a trofejím
11.00 Ukázka vábení jelenů
14.00 Průvodní slovo ke shozům a trofejím
17.00 Možnost vyzvednout trofeje

Lesní pedagogika
9.00 – 15.00 Zábava, hry a poučení o lese, myslivosti, zemědělství, včelařství i ochraně živočichů. To vše s našimi lesními pedagogy v obřím nafukovacím stanu VLS DĚTEM i na přilehlých stanovištích.

Vojenská technika Armády České republiky
8.00 – 16.30 Ukázka bojových vozidel i ručních zbraní

Chovatelská ukázka plemen chladnokrevných koní a jejich kombinovaná soutěž
Plemení hřebci, chovné klisny, formanská jízda, manipulace s kládou, těžký tah
10.30 Chovatelská ukázka plemen
11.30 Kombinovaná soutěž
16.30 Vyhlášení výsledků

Výstava Moravského klubu chovatelů jagdteriérů
8.00 – 9.00 Přejímka psů
9.30 – 14.00 Posuzování v kruhu
14.00 – 15.00 Přehlídka vítězů

Laserová střelnice
8.00 – 16.30 Lovecký simulátor brokové i kulové střelby

Ukončení
16.30 Oficiální ukončení za doprovodu trubačů divize Lipník nad Bečvou

Více: https://www.vls.cz/akce/109