Kalendář událostí

Celostátní konference SVOL „Živoucí lesy – základ života na Zemi“

25.4.2019
8.15

Pelhřimov bude dne 25. dubna hostit XVIII. celostátní konferenci SVOL „Živoucí lesy – základ života na zemi“.

Zúčastnit se jí mohou nejen členové Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, ale i ostatní majitelé lesa.

Tématem letošní konference je boj proti kůrovcové kalamitě v kontextu s ochranou vodních zdrojů, péče o kulturní krajinu a spolupráce orgánů ochrany přírody s vlastníky lesů včetně nároku na spravedlivou kompenzaci újmy hospodaření.

Registrace probíhá do 8. dubna na emailové adrese info@svol.cz nebo telefonicky na číslech 565 324 203, 777 232 413.

Více informací: http://www.svol.cz

Seminář: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování

25.4.2019
9.0015.30

Pěstování introdukovaných dřevin zůstane spíše méně významnou oblastí lesního hospodářství v České republice, nicméně jeho význam může vzrůst ze dvou důvodů: (1) klimatické změny a extrémy mohou významně limitovat druhy domácí, (2) současné odumírání smrku bude vyžadovat jeho náhradu jinými dřevinami, introdukované druhy pak mohou představovat alespoň částečné řešení. Cílem odborné akce je shrnout nejnovější poznatky o možném přínosu a rizicích většího uplatnění geograficky nepůvodních dřevin v podmínkách České republiky. Semináři se dále podrobněji zaměří na několik introdukovaných druhů, kterým byla prozatím věnována menší pozornost lesnického výzkumu. Z hlediska klimatické změny produkčně zajímavou náhradou za domácí borovici v problémových podmínkách je uvažováno s borovicí pokroucenou. Dále se jedná o trnovník akát, naši nejrozšířenější exotu, o dub červený, o který roste v posledním období zájem či o jedli obrovskou, patřící v českých podmínkách k nejproduktivnějším dřevinám.

Seminář se uskuteční ve šlechtitelské stanici Truba

Více informací o semináři a přihlášku najdete zde: http://www.cesles.cz/odborne-akce/seminar/introdukovane-dreviny-potencial-a-rizika-jejich-pestovani