Kalendář událostí

Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019

16.4.2019
8.3016.30

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Lesní ochranná služba
pořádá celostátní seminář s mezinárodní účastí

Škodliví činitelé v lesích Česka 2018/2019:
Historie a současnost kůrovcových kalamit ve střední Evropě

16. dubna 2019

Průhonice
Vzdělávací a informační centrum Floret

Pracovníci Lesní ochranné služby (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. seznámí účastníky semináře s problematikou výskytu
škodlivých činitelů v lesních porostech Česka v roce 2018 a s jejich předpokládaným stavem v roce 2019. Účastníci semináře budou dále informováni o současné situaci v ochraně lesa na Slovensku a v Polsku.
Druhá část semináře bude zaměřena na téma „Historie a současnost kůrovcových kalamit ve střední Evropě“. K tomuto tématu budou předneseny odborné
referáty z oblastí Rakouska, Bavorska, Saska, Polska, Slovenska a Česka.
Seminář je určen především vlastníkům lesa, provozním pracovníkům v ochraně lesa, zaměstnancům státní správy (MZe, pracovišť KÚ aj.) a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Více informací a přihláška: http://www.vulhm.cz

Celostátní konference SVOL „Živoucí lesy – základ života na Zemi“

25.4.2019
8.15

Pelhřimov bude dne 25. dubna hostit XVIII. celostátní konferenci SVOL „Živoucí lesy – základ života na zemi“.

Zúčastnit se jí mohou nejen členové Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, ale i ostatní majitelé lesa.

Tématem letošní konference je boj proti kůrovcové kalamitě v kontextu s ochranou vodních zdrojů, péče o kulturní krajinu a spolupráce orgánů ochrany přírody s vlastníky lesů včetně nároku na spravedlivou kompenzaci újmy hospodaření.

Registrace probíhá do 8. dubna na emailové adrese info@svol.cz nebo telefonicky na číslech 565 324 203, 777 232 413.

Více informací: http://www.svol.cz

Seminář: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování

25.4.2019
9.0015.30

Pěstování introdukovaných dřevin zůstane spíše méně významnou oblastí lesního hospodářství v České republice, nicméně jeho význam může vzrůst ze dvou důvodů: (1) klimatické změny a extrémy mohou významně limitovat druhy domácí, (2) současné odumírání smrku bude vyžadovat jeho náhradu jinými dřevinami, introdukované druhy pak mohou představovat alespoň částečné řešení. Cílem odborné akce je shrnout nejnovější poznatky o možném přínosu a rizicích většího uplatnění geograficky nepůvodních dřevin v podmínkách České republiky. Semináři se dále podrobněji zaměří na několik introdukovaných druhů, kterým byla prozatím věnována menší pozornost lesnického výzkumu. Z hlediska klimatické změny produkčně zajímavou náhradou za domácí borovici v problémových podmínkách je uvažováno s borovicí pokroucenou. Dále se jedná o trnovník akát, naši nejrozšířenější exotu, o dub červený, o který roste v posledním období zájem či o jedli obrovskou, patřící v českých podmínkách k nejproduktivnějším dřevinám.

Seminář se uskuteční ve šlechtitelské stanici Truba

Více informací o semináři a přihlášku najdete zde: http://www.cesles.cz/odborne-akce/seminar/introdukovane-dreviny-potencial-a-rizika-jejich-pestovani

Den s LČR v oboře Žleby

27.4.2019
10.0013.00

Program:

10:00 Zahájení
10:00 – 12:00 Naučná trasa pro děti
11:00 Troubení loveckých signálů
12:30 Krmení bílých jelenů, letové ukázky dravců
13:00 Ukončení akce

Doprovodný program:

Ukázky hasičské techniky
Lukostřelba s asistencí, ukázky stromolezectví
Myslivecká expozice, prezentace CHKO Železné hory
Jízda na koni
Dětský koutek s hřištěm, občerstvení a WC k dispozici

Zahájení: 

Ukončení: 

Pořadatel: Lesní správa Nasavrky

Místo: obora Žleby

Kontakt: Ing. Zdeněk Nevole, tel: 724 524 257

pozvanka_zleby-2019