Kalendář událostí

Konference Ochrana ohrožených druhů v praxi

5.2.2019
8.3017.00

Agentura ochrany přírody a krajiny srdečně zve na další ze série konferencí o vybraných otázkách praktické ochrany přírody, která proběhne v úterý 5. února 2019 v Kongresovém sále České zemědělské univerzity v Praze. Po loňském úspěšném tématu fragmentace krajiny se letos budeme zabývat druhovou ochranou v praxi.

Více informací a program konference najdete na přiložené pozvánce.

Registrace účastníků na konferenci je možná po vyplnění elektronického formuláře zde.

Seminář Školkařské dny 2019

12.2.2019
13.2.2019

Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.
si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní akci, při které se uskuteční jednání valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR, oslava výjimečné události v historii školkařství a odborný seminář Školkařské dny 2019

Akce proběhne ve dnech 12. a 13. února 2019, v Hotelu Skalský dvůr,
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem – GPS souřadnice (49.565000, 16.178700)

Dopoledne prvního dne se bude konat seminář a po obědě proběhnou v oddělených sálech separátní jednání valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR a Svazu školkařů ČR. Večer společně oslavíme stoleté školkařské výročí a druhý den budou opět pokračovat přednášky semináře. K odpolednímu programu druhého dne semináře se přidají i ovocní školkaři, kteří budou po ukončení naší akce pokračovat ve svém vlastním programu. Výběr přednášejících pro seminář byl učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata a přednesené informace byly co nejvíce užitečné pro účastníky ze všech třech školkařských organizací.

Odborný seminář Školkařské dny 2019 je tak určen především pro pěstitele lesního, okrasného a ovocného sadebního materiálu, kteří jsou členy Sdružení lesních školkařů ČR, Svazu školkařů ČR a Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR, ale vítaní jsou i zástupci nečlenských subjektů.

Informace k akci včetně podrobného harmonogramu a odkazu pro přihlášení na akci naleznete v příloze.

Více informací: http://www.lesniskolky.cz

Lesníci zvou k návštěvě arboreta

16.2.2019
9.3015.00

V sobotu 16. února otevře své dveře Arboretum Řícmanice široké veřejnosti. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU tu oslaví 100. výročí od svého založení a zároveň 50 let fungování arboreta, které je jedinečnou sbírkou více než 100 druhů jehličnatých dřevin.

Více informací: http://mendelu.cz/30889n-lesnici-zvou-k-navsteve-arboreta

Nová zonace Krkonošského národního parku

19.2.2019
17.00

Co znamená nová – managementová – zonace KRNAP? Jak navrhuje národní park rozčlenit Správa KRNAP? Co znamená zóna přírodní, přírodě blízká, zóna soustředěné péče a zóna kulturní krajiny? Co bude znamenat „klidové území“? Přijďte se seznámit s těmito změnami na seminář pro veřejnost, zeptat se na to, co vás zajímá, případně vyjádřit svoje připomínky.