Kalendář událostí

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

8.11.2018
8.3015.30
13.11.2018
8.3015.30

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

Cílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochraně lesa a s možnostmi čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích.

Termín konání Místo konání Volno Přihlásit se
8. 11. 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře
Školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
14 ze 20 Přihlásit se
13. 11. 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře
Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
16 ze 20 Přihlásit se

Kontaktní osoba:  Bc. Jana Pudilová, 725 108 164, 222 000 432, pudilova.jana@uzei.cz

Program:

08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 10:30 Legislativa v oblasti lesního hospodářství
10:40 – 11:40 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin
11:40 – 12:15 Přestávka na oběd
12:15 – 13:45 Finanční podpory v lesním hospodářství
13:55 – 15:30 Ochrana lesa

Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – Návrat velkých šelem a ochrana stád

8.11.2018
9.3014.00

Seminář pro zemědělce hospodařící na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. I do Krkonoš již zavítal vlk obecný. Jaké je přirozené chování vlka v kulturní krajině a jak předcházet konfliktům mezi vlkem a zemědělcem?

Cena: zdarma

Program:
9.30–11.00 AEKO – účel opatření, princip kalkulace plateb a další (Ing. Josef Makovský Ph.D., MZe ČR)
11.00–11.30 přestávka
11.30–13.00 Návrat velkých šelem (nejen) do Krkonoš a snížení konfliktů (Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Hnutí DUHA)
13.00–13.30 diskuse
13.30–14.00 představení nového projektu na podporu a obnovu lučních porostů na území KRNAP – možnost rozšíření hospodaření (Mgr. Andrea Svobodová, Správa KRNAP)

Kontakt: Andrea Svobodová | 499 456 316 nebo 737 225 438 | asvobodova@krnap.cz
Místo/oblast: Vrchlabí, KCEV Krtek / Střední Krkonoše
Kategorie: KCEV Krtek Vrchlabí