Kalendář událostí

Týden vědy a techniky v Národním zemědělském muzeu

6.11.2018
9.3016.30
7.11.2018
9.3016.30
10.11.2018
9.3016.30
11.11.2018
9.3016.30

100 let české zemědělské vědy a techniky v Národním zemědělském muzeu. V týdnu od 6. do 11. listopadu  připravilo NZM přednášky, konferenci, prezentace výzkumných ústavů i filmové projekce či kurz vaření.

prezentace výzkumných ústavů

přednášky

kurz vaření

> Mezinárodní agrární historická konference 2018

filmové projekce

výstava Největší objev. Fenomén zemědělství ve 100 předmětech

muzejní expozice

 

Interaktivní prezentace a přednášky výzkumných ústavů

Výzkumné ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství, vám poutavým způsobem přiblíží zemědělské vědy a výzkum včetně jejich aktérů za posledních 100 let. Pro návštěvníky budou připraveny interaktivní prezentace, přednášky, soutěže pro děti, pracovní listy, experimenty, ochutnávky a mnoho dalšího.

Podrobné informace: https://www.nzm.cz/akce/tyden-vedy-a-techniky

XXI. Sněm lesníků – Zlomové okamžiky v lesnictví za uplynulých 100 let od vzniku ČSR

7.11.2018
9.0014.35

Semináře: Aktuální témata lesního hospodářství

7.11.2018
9.0014.30
4.12.2018
9.0014.30

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R. O. ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH S AKREDITACÍ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
vás zve na semináře

AKTUÁLNÍ OTÁZKY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
V rámci semináře budou posluchači seznámeni a obsahem návrhů a s aktuálním stavem projednávání právních předpisů týkajících se lesního hospodářství, konkrétně zejména s:

  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,
  • změnou vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti, o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže  (vyhláška č. 76/2018 Sb.),
  • návrhem vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,
  • návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
  • návrhem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence.

Termíny a místa konání
7. listopadu 2018, EA hotel Populus v Praze
4. prosince 2018, hotel Prometheus v Brně

Více informací naleznete v pozvánce nebo na webových stránkách www.ekomonitor.cz.

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

8.11.2018
8.3015.30
13.11.2018
8.3015.30

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

Cílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochraně lesa a s možnostmi čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích.

Termín konání Místo konání Volno Přihlásit se
8. 11. 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře
Školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
14 ze 20 Přihlásit se
13. 11. 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře
Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
16 ze 20 Přihlásit se

Kontaktní osoba:  Bc. Jana Pudilová, 725 108 164, 222 000 432, pudilova.jana@uzei.cz

Program:

08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 10:30 Legislativa v oblasti lesního hospodářství
10:40 – 11:40 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin
11:40 – 12:15 Přestávka na oběd
12:15 – 13:45 Finanční podpory v lesním hospodářství
13:55 – 15:30 Ochrana lesa

Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – Návrat velkých šelem a ochrana stád

8.11.2018
9.3014.00

Seminář pro zemědělce hospodařící na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. I do Krkonoš již zavítal vlk obecný. Jaké je přirozené chování vlka v kulturní krajině a jak předcházet konfliktům mezi vlkem a zemědělcem?

Cena: zdarma

Program:
9.30–11.00 AEKO – účel opatření, princip kalkulace plateb a další (Ing. Josef Makovský Ph.D., MZe ČR)
11.00–11.30 přestávka
11.30–13.00 Návrat velkých šelem (nejen) do Krkonoš a snížení konfliktů (Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Hnutí DUHA)
13.00–13.30 diskuse
13.30–14.00 představení nového projektu na podporu a obnovu lučních porostů na území KRNAP – možnost rozšíření hospodaření (Mgr. Andrea Svobodová, Správa KRNAP)

Kontakt: Andrea Svobodová | 499 456 316 nebo 737 225 438 | asvobodova@krnap.cz
Místo/oblast: Vrchlabí, KCEV Krtek / Střední Krkonoše
Kategorie: KCEV Krtek Vrchlabí