Kalendář událostí

Prostupnost krajiny: A?ance nejen pro vodu a pA?du

10.5.2018
17.0019.00

PA?EDNA?A�KOVA? CYKLUS a�zVoda a pA?da jako spoleA?enskA� dilemaa�?

Cyklus pA�ednA?A?ek o vA?znamu pA?dy a vody v krajinA� je urA?en pro kaA?dA�ho, kdo se zajA�mA? o zemA�dA�lstvA�, venkov a krajinu. SpoleA?nA� se zemA�dA�lskA?mi odbornA�ky a zemA�dA�lci nahlA�dneme do problematiky zachovA?nA� kA�ehkA� rovnovA?hy mezi zemA�dA�lskou produkcA� a zdravou krajinou.A�Program pA�ipravilo NA?rodnA� zemA�dA�lskA� muzeum ve spoluprA?ci seA�StA?tnA�m pozemkovA?m A?A�adem.

10. 5.A�Prostupnost krajiny: A?ance nejen pro vodu a pA?du

17:00 a�� 18:00
Co chybA� A?eskA� krajinA�. LA�A?ba a prevence.
Ing. ZdenA�k Jahn, CSc., StA?tnA� pozemkovA? A?A�ad, PoboA?ka Nymburk

18:00 a�� 19:00
Cesta do krajiny vede kolem nA?s vA?ech
Ing. Vratislava JanovskA?, Ph.D., CooLAND, z.s.