Kalendář událostí

Úroda vs. úrodnost

3.5.2018
17.0019.00

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „Voda a půda jako společenské dilema“

Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

3. 5. Úroda vs. úrodnost

17:00 – 18:00
Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost
Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

18:00 – 19:00
Klikatá cesta za rovnováhou
Ing. Martin Hutař, ekologický producent

Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

10.5.2018
17.0019.00

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „Voda a půda jako společenské dilema“

Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

10. 5. Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

17:00 – 18:00
Co chybí české krajině. Léčba a prevence.
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk

18:00 – 19:00
Cesta do krajiny vede kolem nás všech
Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., CooLAND, z.s.

Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

17.5.2018
17.0019.00

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „Voda a půda jako společenské dilema“

Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

17. 5. Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

17:00 – 18:00
Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem.
Ing. Jaroslav Záhora CSc., Mendelova univerzita

18:00 – 19:00
Půda jedová
Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

Den otevřených dveří na Ministerstvu zemědělství

19.5.2018
10.0018.00

Více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/akce-mze/den-otevrenych-dveri-na-ministerstvu.html

 

Natura Viva 2018

23.5.2018 0.0027.5.2018 0.00

23. ročník mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství, Lysá nad Labem

 Výstaviště Lysá nad Labem

Natura Viva je jedinou každoroční odbornou výstavou tohoto typu v České republice, na níž se soustředí takřka všechny významné firmy podnikající v oborech myslivosti, rybářství, včelařství a potřeb pro pobyt v přírodě. Spolupořadatelské svazy – Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz a Český svaz včelařů – připravily pro letošní výstavu reprezentativní expozice, v nichž návštěvníky seznámí jak se svojí činností, tak i s řadou novinek, které jsou na úseku jejich působnosti aktuální.

V komerční části výstavy si budou moci návštěvníci na stáncích renomovaných výrobců a obchodníků koupit vše, co pro pobyt v přírodě a k vykonávání své záliby mohou potřebovat, a to i lovecké zbraně či rybářské náčiní.

Více informací: https://www.vll.cz/natura-viva