Kalendář událostí

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

17.4.2018
9.0015.30
26.4.2018
9.0015.30

Cílem seminářů je poskytnout odborným lesním hospodářům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství a obchodu se dřevem a dřevařskými výrobky, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a s možnostmi čerpání finančních podpor a dotací na hospodaření v lesích.

Termín konání Místo konání Přihlásit se
17. dubna 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola B. Schwarzenberga, Lesnická 55, 397 01 Písek
Přihlásit se
26. dubna 2018, 9:00 – 15:30 Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře
Střední lesnická škola, Jurikova 588, 753 01 Hranice
Přihlásit se

Program kurzu
08:30 – 9:00 Registrace
09:00 – 10:30 Legislativa v oblasti lesního hospodářství
10:40 – 11:40 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin
11:40 – 12:15 Přestávka na oběd
12:15 – 13:45 Finanční podpory v lesním hospodářství
13:55 – 15:30 Ochrana lesa
15:30 Zhodnocení a ukončení kurzu

 

Kontaktní osoba:  Bc. Jana Pudilová, 725 108 164, 222 000 432, pudilova.jana@uzei.cz

Voda a půda jako společenské dilema

26.4.2018
17.0019.00

Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.

26. 4.  Voda a půda jako společenské dilema

17:00 – 18:00
Od meliorační trubky k ptačímu parku
Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká ornitologická společnost

18:00 – 19:00
Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny
Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací