Kalendář událostí

Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Národní dotace do lesního hopodářství

27.2.2018
9.3015.00
6.3.2018
9.3015.00

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá pod záštitou MZe 2 jednodenní semináře. Jejich cílem je seznámit účastníky s Programem rozvoje venkova 2014 – 2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

27. 2.: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Olomouc

6. 3.: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor

Podrobnosti:

http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/bulletin_tei/Pozvanka_PRV_2018_unor-brezen.pdf