Kalendář událostí

Podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Národní dotace do lesního hopodářství

27.2.2018
9.3015.00
6.3.2018
9.3015.00

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá pod záštitou MZe 2 jednodenní semináře. Jejich cílem je seznámit účastníky s Programem rozvoje venkova 2014 – 2020 se zaměřením na operace určené lesnímu hospodářství, konkrétně s aktuálními pravidly pro žadatele v rámci jednotlivých operací. Semináře jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

27. 2.: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Olomouc

6. 3.: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor

Podrobnosti:

http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/bulletin_tei/Pozvanka_PRV_2018_unor-brezen.pdf

 

Moderní trendy při prvním uvádění dřeva na trh EU

8.3.2018
8.3016.30

Dne 8.3. 2018 se uskuteční ve spolupráci ČKOLH a ČLS odborný seminář Moderní trendy při prvním uvádění dřeva na trh EU.

Místo a datum konání akce: Penzion Mlýnský Dvůr;
Branná 56, Třeboň

Akce je organizována v rámci Programu rozvoje venkova – operace I.1.1. Vdělávací akce

Projekt: Trvale udržitelné hospodaření v lesích II

Jako správci mnoha obecních majetků se setkáváte jistě s problémy, kdy Vás obecní zastupitelstvo, starosta nebo nově zvolení zastupitelé obviňují ze špatného prodeje, nízkého zpeněžení, machinací někdy i krádeží. Těmto nařčením se velmi těžko brání a mnohdy je složité situaci vysvětlit.

Proto by Vás mohl zaujmout prodej dřeva pomocí burzy a veřejných nabídek. Tímto způsobem můžete zcela transparentně prodávat dřevo, dosáhnout maximálního možného zpeněžení – dokladovatelným způsobem. Získat opravdu dobrou cenu, nebo si i ověřit reálnost cen, které jste realizovali doposud.

Formami veřejného prodeje můžete krásně předejít výše uvedeným problémům a nedorozuměním s vlastníky a obcemi.

Semináře se lze zúčastnit po uhrazení účastnického poplatku a po potvrzení registrace organizátorem či odborným garantem!

Registraci je nutné provést přes zde v registru akcí EAGRI (seminář č. 1227).

pozvánka na akci

Výstava Myslivost a příroda

23.3.2018 0.0025.3.2018 0.00

Kdy: 23.-25. března, 9.00-17.00
Kde: Výstaviště Floria Kroměříž
Co: Myslivost a příroda
Prodejní výstava myslivosti a přírody, kde si zájemci mohou nakoupit vše pro pobyt v přírodě, se chystá na Výstavišti Floria Kroměříž. Připraven je i bohatý doprovodný program, děti se zabaví v tvořivých dílničkách či si mohou vyzkoušet střelbu z luku na 3D modely zvířat. Vystoupí také Jožka Šmukař a Michal Tučný revival band.

Vysoké lesnické školství na křižovatce – aktuální situace a jeho další směřování

28.3.2018
9.0014.00
 28.03.2018 9:00 14:00
Seminář bude zaměřen na změny ve vysokém školství, které jsou spojené s novelou zákona o vysokých školách. Novela zákona je účinná od 1.9. 2016 a vysoké školy se musely v krátké době přizpůsobit novým podmínkám. Podstatné změny se týkají především systému akreditací a hodnocení kvality činnosti vysokých škol. Na semináři bude dále představen aktuální stav a plány do budoucna na obou lesnických a dřevařských fakultách v ČR. A to i s ohledem na nové studijní programy, které se zde připravují. Na semináři bude zastoupena i aplikační sféra (účast na semináři přislíbily oba státní podniky) a jejich požadavky na kvalitu a profil absolventů univerzit a diskutován bude význam akademických institucí pro řešení aktuálních problému a při hledání nových cest v lesnicko-dřevařském sektoru. Úvodní slovo na semináři pronese děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze prof. Marek Turčáni. Mezi přenášejícími bude zastoupeno i vedení Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.